Відкрите заняття ст. викладача кафедри ВГБ ЕГМС, к.т.н. Пінчука О.Л.

Відкрите заняття ст. викладача кафедри ВГБ ЕГМС, к.т.н. Пінчука О.Л.

07.05.2015 р. об 11-15 в 368 аудиторії відбулось відкрите заняття ст. викладача кафедри Водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем к.т.н. Пінчука Олега Леонідовича. Дане заняття проводилось для студентів групи ГВР-42 з навчальної дисципліни «Облік води на водогосподарських об’єктах”.

Тема лабораторної  роботи  №5  «Вимірювання  витрат  води  за  допомогою ультразвукових витратомірів»

Мета  роботи:  вивчити  конструкцію,  умови  застосування  і  набути навички вимірювання витрат води ультразвуковими витратомірами.

Заняття було проведено на високому рівні. Обраний викладачем метод навчання був традиційним для лабораторного заняття. Захист попередньої лабораторної  проводився в межах традиційного підходу - було використано метод опитування матеріалу з допомогою варіантних завдань на картках, які були роздані студентам. Даний метод в порівняні з традиційним опитуванням викладачем студентів у формі запитання відповідь показав значні преваги, зокрема економію часу, активність студентів, комплексність і логічність повторюваного матеріалу, можливість помірковано ставитись до кожної відповіді. Роз’яснення нового матеріалу проводилось з використанням мультимедійних матеріалів (як презентації так і відеоматеріалів) та існуючого на кафедрі лабораторного обладнання (Витратомір  УЗР-В  є  складним  електроакустичним  приладом,  який  забезпечує  зручність  і  високу  точність  безконтактного  виміру  витрат і об'єму стоку води в напірних трубопроводах та перетворення витрат води в  електричний  сигнал,  що  дозволяє  включати  прилад  в  автоматизовані системи  управління  водорозподілом  води  на  закритих  зрошувальних системах).

Стиль поведінки викладача можна віднести до демократичного, адже спілкування було партнерським і відбувалося у формі діалогу, студенти вільно висловлювали свої відповіді і вели себе невимушено. Вимогливість викладача не впливала на позитивну атмосферу  заняття. 

Тому, на мою думку, лабораторне заняття було проведено на достатньо високому рівні, де Олег Леонідович показав свої знання з педагогіки, професійну компетентність та індивідуальні практичні вміння організовувати навчальну і виховну діяльність.

к.т.н., доцент каф. ВГБЕГМС Клімов С.В.назад