ВИДАНІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИДУНАЙСЬКИХ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ»

ВИДАНІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИДУНАЙСЬКИХ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ»

На кафедрі водної інженерії та водних технологій спільно з Державним інститутом управління та економіки водних ресурсів, Львівським національним аграрним університетом, Дунайською гідрометеорологічною обсерваторією МНС України, Одеським обласним управлінням водних ресурсів та Кілійським управлінням водного господарства підготовлені та видані науково-методичні рекомендації «Підвищення ефективності функціонування Придунайських рисових зрошувальних систем»: Підвищення ефективності функціонування Придунайських рисових зрошувальних систем: науково-методичні рекомендації  / Сташук В.А., Рокочинський А.М., Турченюк В.О. та ін. – Одеса-Рівне : НУВГП, 2018. – 107 с.

Рекомендації підготовлені авторським колективом провідних фахівців та виробничників на підставі узагальнення результатів теоретичних та експериментальних досліджень природних, агротехнічних та агромеліоративних умов вирощування рису і супутніх культур у складних гідрогеологічних та грунтово-меліоративних умовах рисових систем дельти Дунаю Одеської області. Представлені науково обґрунтовані режимно-технологічні та технічні рекомендації щодо підвищення загальної технічної, технологічної, екологічної та економічної ефективності функціонування Придунайських рисових зрошувальних систем у сучасних умовах та в умовах змін клімату.

Призначені для обґрунтування оптимальних проектних рішень при будівництві, реконструкції рисових зрошувальних систем та їх елементів, що забезпечують задовільний еколого-меліоративний стан зрошуваних земель та високу ефективність їх функціонування впродовж тривалої експлуатації таких об’єктів.

Автори мають надію, що наукові результати їх багаторічної роботи сприятимуть подальшому розвитку галузі рисівництва як в дельті Дунаю, так в Україні в цілому.

РОЗРОБЛЕНО:

  • Державним інститутом управління та економіки водних ресурсів (Сташук В. А., д.т.н., член-кореспондент НААН України)
  • Національним університетом водного господарства та природокористування МОН України (Рокочинський А. М., д.т.н.; Турченюк В. О., к.т.н.; Мендусь П. І., к.т.н.; Решетніков М. Ф.; Волкова Л.А., к.с.-г.н.; Приходько Н. В., к.т.н.; Кропивко С. М., к.т.н.; Козішкурт С. М., к.т.н.; Мендусь С. П.. к.т.н.; Лук’янчук О. П., к.т.н.; Коптюк Р. М., к.т.н.; Шалай С. В., к.т.н.; Волк П. П., к.т.н : Тименчук О. Ю., к.т.н.; Клімов С. В., к.т.н.; Герасімов Є. Г., к.т.н.; Матус С. К., к.т.н.; Фреленкова Н.А., к.е.н.; Заєць В. В., к.т.н.; Кірічок О. Г., к.т.н.; Зубик Я. Я.; Ричко Д. М., аспірант)
  • Львівським національним аграрним університетом (Ващик С.М.,к.т.н.)
  • Дунайською гідрометеорологічною обсерваторією МНС України (Морозов В.М., к. географ, н.)
  • Одеським обласним управлінням водних ресурсів (Потоп В. І.)
  • Кілійським управлінням водного господарства (Іваненко О. П.)


назад