Участь у конференції Української асоціації вапняної промисловості LIMEFORUA 2020

Участь у конференції Української асоціації вапняної промисловості  LIMEFORUA 2020

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11 грудня 2020 науковці НУВГП приймали участь у VIII річній конференції Української асоціації вапняної промисловості  LIMEFORUA 2020 у Львові.

Віктор Мельничук, професор кафедри геології та гідрології, доктор геологічних наук презентував доповідь та тему: «Перспективи використання гранульованого вапнякового борошна із вапняків Максимівського родовища для розкислення рибогосподарських водойм».

Сергій Веремеєнко, професор кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства, доктор сільськогосподарських наук презентував доповідь та тему: «Закисленість ґрунтів України: масштаби проблеми та шляхи рішення».

Обговорювались аспекти співпраці науки і бізнесу в плані використання потенціалу НУВГ для вирішення технологічних проблем галузі,  раціонального природокористування і підготовки кваліфікованих кадрів.

#Співпраця науки і бізнесуназад