Спеціалізована вчена рада Д 47.104.01 повідомляє

Спеціалізована вчена рада  Д 47.104.01 повідомляє

21 листопада 2013 року в конференц-залі відбудеться прилюдний захист кандидатських дисертацій:

о 11.00 годині Степанюком Антоном Адамовичем на тему «Обґрунтування технології глибокого багатоярусного суцільного розпушення осушуваних мінеральних ґрунтів», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки);

о 14.00 годині Бідою Петром Івановичем на тему «Дренажно-сорбційна система на радіоактивно забруднених торфових ґрунтах Полісся України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки).

 

22 листопада 2013 року в конференц-залі відбудеться прилюдний захист кандидатських дисертацій:

о 11.00 годині Матус Світланою Костянтинівною на тему «Удосконалення водорегулювання на автоматизованих осушувально-зволожувальних системах з урахуванням рельєфної диференціації території», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки);

о 14.00 годині Яковлевою Ольгою Миколаївною на тему «Удосконалення аналітичних методів розрахунку гідравлічних параметрів енергетичних водоводів з урахуванням режимів течії», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.16 – гідравліка та інженерна гідрологія.назад