Спеціалізована вчена рада Д 47.104.01

Спеціалізована вчена рада  Д 47.104.01

Спеціалізована вчена рада  Д 47.104.01 повідомляє:

 13 грудня 2013 року о 12.00 годині в конференц-залі

відбудеться прилюдний захист докторської дисертації

Щодром Олексієм Євгеновичем на тему

«Розвиток теорії місцевого розмиву річкових русел у зонах впливу гідротехнічних споруд»,

поданої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.16 – гідравліка та інженерна гідрологія.назад