щорічна науково-практична конференція кафедри природооблаштування та гідромеліорацій 2017

щорічна науково-практична конференція кафедри природооблаштування та гідромеліорацій 2017

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

На кафедрі природооблаштування та гідромеліорацій відбулася щорічна науково-практична конференція для студентів, аспірантів і молодих вчених.

Тематика доповідей була різнопланова. Це підвищення ефективності меліорованих земель, прогнозування та захист земель від затоплення, пропуск паводків, удосконалення водно-балансових розрахунків, конструкцій систем, відновлення деградованих ґрунтів, заходи прирооблаштування порушених земель та інше.

На конференції відзначені кращі доповіді:

  •  Підвищення надійності роботи захисних дамб у складних умовах їх експлуатації (ст. РВОВР-51м Пилипчук Володимир)
  •  Системне управління проходженням паводків (ст. ГМ-51м Заяць Мирон)
  •  Вплив природокористування на зміну властивостей і режимів природних комплексів (ст. ГВР -21 Савчук Наталія)
  •  Екологічні наслідки видобування бурштину та шляхи їхнього подолання (ст. ГВР -31 Савчук Олександр)
  •  Еколого-техногенні загрози для відновлення Донбасу (ст. ГВР-31 Романюк Михайло)
  •  Вплив змін клімату на осушувані землі (ст. ГВР -31 Гапонюк Максим)

Участь у таких заходах сприяє залученню студентської молоді до наукової роботи та дозволяє обмінюватися професійним досвідом між професорсько-викладацьким складом та шукати нові рішення для підвищення ефективності використання меліорованих земель та питань природооблаштування.

Секретар секції С. Козішкурт

Більше фото на нашій сторінці у facebookназад