Семінар присвячений Дню Геолога

Семінар присвячений Дню Геолога

07.04.2014 р. на кафедрі інженерної геології та гідрогеології за участі представників Волинської геологічної експедиції, Волинського відділення Українського мінералогічного товариства, викладачів і студентів Національного університету водного господарства та природокористування б відбувся науково-практичний семінар на тему: «Геологія та гідрогеологія Волино-Подільського регіону: стан, проблеми і перспективи розвитку геологічних досліджень», присвячений Дню Геолога. Були заслухані наступні доповіді:

 1. Актуальні напрями геологічних досліджень у Волино-Подільському регіоні (Мельничук В.Г.)
 2. ГДП-200 територій Волино-Поділля (Зелінський В.Г., Харчишин Ю.Д.)
 3. Геопрогнозне картування покладів бурштину (Криницька М.В., Волненко С.О.)
 4. Досвід пошуків і розвідки золота ОАО СА «Золото Ыникчана» (Росія) (Крещук П.П., Матеюк В.В., Жуйков М.І, Волков С.І., Харчишин Ю.Д.)
 5. Екогідрогеологічні дослідження в бас. р. Устя (Залеський І.І.)
 6. Моніторинг проявів інженерно-геологічних процесів у Волино-Подільському регіоні (Бровко Г.І.)
 7. Моніторинг стану підземних вод (Тукучко Л.І., Бровко Г.І.,
 8. Пошуки і розвідка міді та супутньої благородно-металевої мінералізації на Волині (Жуйков М.І., Матеюк В.В., Мельничук В.Г., Косовський Я. О., Кіндрат В.П.)
 9. Пошуки, розвідка і розробка покладів бурштину на Рівнещині (Волненко С.В., Шпирка В.М.)
 10. Сучасні геоінформаційні системи в геологічній практиці (Полішук А.М.)
 11. Тектоніка Волинського палеозойського підняття (Мельничук Г.В.)

 

За результатами семінару була прийнята резолюція, в якій зазначено:

1. Волино-Поділля на сьогодні найменш вивчений в геологічному відношенні регіон України. На території діяльності Волинської геологічної експедиції (Рівненська і Волинська області) ГДП-200 виконано тільки на 2,5 аркушах із 9.

2. Геологорозвідувальні роботи по таких стратегічних видах корисних копалин як мідь, фосфорити, алмази, бурштин недофінансовані і практично згорнуті.

3. Спостерігається відтік висококваліфікованих кадрів з Волинської геологічної експедиції.

Учасники семінару висловили стурбованість ситуацією, що склалася в геологічній галузі регіону і готові докласти зусиль щодо її виправлення.

 

 

Голова організаційного комітету семінару,

завідувач кафедри інженерної геології

та гідрогеології НУВГП,

доктор геол. наук, професор                                                       Мельничук В.Г.назад