Розширене засідання кафедри природооблаштування та гідромеліорацій

Розширене засідання кафедри природооблаштування та гідромеліорацій

27 червня 2017 р. відбулося розширене засідання кафедри природооблаштування та гідромеліорацій, на якому було розглянуто дисертаційну роботу Турченюка Василя Олександровича на тему «Системна оптимізація водо- та енергокористування на рисових зрошувальних системах на еколого-економічних засадах (на прикладі Придунайських рисових зрошувальних систем)».

Робота представлена на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки).

Науковий консультант – доктор технічних наук, професор Рокочинський Анатолій Миколайович.

У засіданні кафедри прийняли участь провідні фахівці та науковці з інших кафедр: професори Гурин В.А., Кір’янов В.М., Кожушко Л.Ф., Рябенко О.А., Ткачук М.М., Ткачук О.А., Филипчук В.Л., Хлапук М.М., Мельничук В.Г., Волкова Л.А., Востріков В.П. та інші.

 

Секретар наукового семінару                                     С.М. Козішкуртназад