Розпочала роботу експертна комісія з первинної акредитації освітньої програми "Водна інженерія та водні технології"

Розпочала роботу експертна комісія з первинної акредитації освітньої програми "Водна інженерія та водні технології"

Розпочала роботу експертна комісія

 У ННІВГП згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення акредитаційної експертизи» від 13.12.2018 р. № 3049-л розпочала роботу експертна комісія з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Водна інженерія та водні технології зі спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Голова комісії – Ткачук Андрій Васильович, декан факультету водогосподарської інженерії та екології, доцент кафедри експлуатації гідромеліоративних систем і технології будівництва Дніпровського державного аграрно-економічного університету, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.

Член комісії – Волочнюк Євгеній Георгієвич, доцент кафедри гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет», кандидат сільськогосподарських наук, доцент.назад