Робота Державних екзаменаційних комісій по випуску спеціалістів та магістрів 2013 р

Робота Державних екзаменаційних комісій  по випуску спеціалістів та магістрів 2013 р

Робота Державних екзаменаційних комісій по випуску спеціалістів та магістрів 2013 року

Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування

Згідно наказу НУВГП № 258 від 30.04.2013 року при навчально-науковому інституті водного господарства та природооблаштування з 17 по 21 червня 2013 року проводились засідання Державних екзаменаційних комісій (ДЕК) із захисту магістерських робіт (МР) та дипломних проектів (ДП).

До захисту допускались проекти на підставі попереднього аналізу стану їх оформлення та відповідності отриманим завданням.

Захист проводився у такій відповідності:

– заслуховувалося повідомлення магістранта (дипломанта) щодо представлених до захисту розробок;

– секретар знайомила членів комісії з відгуком (оцінкою) керівника і рецензією на магістерську роботу;

– заслуховувалися відповіді магістранта (дипломанта) на зауваження рецензента;

– члени ДЕК ставили запитання та магістрант давав відповіді на них.

Кожним членом комісії проводилася незалежна оцінка роботи відповідно до розроблених критеріїв щодо оцінювання знань та умінь випускників НУВГП.

На основі узагальнення та спільного ретельного обговорення, з урахуванням роботи студента упродовж навчання, оцінки керівника та рецензента, виводилася підсумкова оцінка МР або ДП. Після кожного засідання комісії оголошувалися підсумкові результати її роботи.

МР та ДП зі спеціальності 8.06010301,  7.06010301 «Гідромеліорація» розроблялись на наступних кафедрах:

–кафедра природооблаштування та гідромеліорацій;

–кафедра водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних робіт;

–кафедра гідротехнічних споруд.

Всього в ДЕК №1 заслухано та розглянуто 26 магістерських робіт.

За високий рівень якості виконання, глибокі знання та відмінний захист слід відмітити наступні магістерські роботи: Сенчук С.А. (керівник: к.т.н., доц. Козішкурт С.М.); Бондар А.Є. (керівник: д.т.н., проф. Ткачук М.М.); Таргоній М.М. (керівник: д.т.н., проф. Ткачук М.М.); Гренчишина О.Ю. (керівник: к.с-г.н., доц.. Шалай С.В.); Свиденюк В.М. (керівник: к.т.н., доц. Теслюкевич А.С.); Самсіна Н.І. (керівник: д.т.н., проф. Ткачук М.М.); Карпюк О.В. (керівник: к.т.н., проф. Сапсай Г.І.); Пуліков (керівник: к.т.н., доц.. Турченюк В.О.); Сидось П.В. (керівник: к.т.н., проф.. Востріков В.П.).

Прийнято рішення видати диплом магістра з відзнакою студентам: Гренчишина О.Ю., Савич І.В., Свиденюк В.М. та рекомендувати до вступу в аспірантуру наступних студентів: Гренчишина О.Ю., Сенчук І.А., Таргоній М.М., Бондар А.Є., Сидось П.В., Фещенко Л.В.

В ДЕК №2 захищались 42 дипломних проекти, зокрема 8 студентів Прилуцького навчально-консультаційного центру. серед яких кращім було визнано проекти: Рокунець К.А. (Керівник: к.т.н., професор Востріков В.П.); Москвич С.Є. (Керівник: к.т.н., доцент Нестерук Й.П.); Чернієнко А.О. (Керівник: к.т.н., доцент Мендусь П.І.); Легай О.В. (Керівник: к.т.н., доцент Білецький А.А.)

В ДЕК №3 захистилося 32 студенти, серед яких кращими було визнано проекти і рекомендовано до подання на конкурс ДП студентів: Ліннік А.В. (керівник к.т.н., доцент Живиця В.А.) та Вознюк В.М. (керівник к.с.-г.н., доцент Новачок О.М.)

Зі спеціальності 8.06010108,  7.06010108 “Водопостачання та водовідведення” випусковими є кафедри водопостачання водовідведення та бурової справи та кафедра водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції. В період з 17 по 21 червня 2013 року даним ДЕК проведено 5 засідань, на яких розглянуто 19 магістерських роботи та 34 дипломних проектів.

Кращими зі спеціальності “Водопостачання та водовідведення” визнані МР та ДП наступних студентів:

- магістерська робота “Розробка станції знезалізнення з гідроавтоматичними фільтрами системи водопостачання НУВГП” студента Куницького В.В., (керівник д.т.н., професор Орлов В.О.)

- робота спеціаліста “Реконструкція магістральної частини системи водовідведення Південного басейну каналізування м. Одеса” студента Микитенко А.В. (керівник к.т.н., доцент Кізєєв М.Д.)

 Тематика МР та ДП відповідає профілям та напрямкам випускових кафедр, охоплює питання водного господарства, проектування та будівництва, експлуатації меліоративних систем в зонах осушення та зволоження, удосконалення конструкцій осушувальних та зрошувальних систем, розробки окремих систем і установок, підвищення ефективності використання водно-земельних ресурсів, розробки енерго- та ресурсоощадливих технологій водокористування при експлуатації. Об‘єктами МР та ДР спеціальності 8.06010108,  7.06010108 були системи водопостачання та водовідведення.

У всіх МР та ДП при розрахунках, наборі тексту, побудові графіків та виконанні креслень використане сучасне програмне забезпечення.

Підготовка та захист МР та ДП дають підставу зробити висновок про добру підготовку магістрів та спеціалістів навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування 2013 року.назад