Про відвідування професором Рокочинським А.М. Варшавського університету природничих наук – SGGW (Польща)

Про відвідування професором Рокочинським А.М. Варшавського університету природничих наук – SGGW (Польща)

Про відвідування професором Рокочинським А.М. Варшавського
університету природничих наук – SGGW (Польща)

Під час перебування професором Рокочинським А.М. були проведені зустрічі з керівництвом та провідними викладачами факультету цивільного будівництва та інженерії довкілля щодо подальшої співпраці у науковій та навчально-методичній роботі; прочитана лекція на тему "Сучасні умови та вимоги до створення й функціонування водогосподарських об’єктів" студентам 3-го курсу спеціальності "Гідромеліорація" напряму підготовки "Інженерія та водне господарство" підготовлено спільну публікацію в журналі "Scientific Review", що входить до міжнородних наукометричних баз Scopus та WOS.назад