Перші робочі засідання басейнових рад

Перші робочі засідання басейнових рад

З метою визначення стратегії сталого і збалансованого управління водними ресурсами кожного окремого річкового басейну, здійснення узгоджених дій для покращення екологічного стану річкового басейну в Україні створені Басейнові ради. Вони працюють для урахування інтересів усіх заінтересованих сторін щодо використання та охорони вод у межах річкового басейну і є дорадчим органом Держводагентства .

До їх складу ввійшли представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, басейнових управлінь водних ресурсів, водокористувачів, наукових установ, громадських та інших організацій. Представники нашого університету також активно приймають участь в роботі Басейнових рад.

За останній місяць було проведено декілька засідань Басейнових рад. Зокрема на засіданні Басейнової ради річки Дністер програма була досить насичена:
1) Результати виділення поверхневих водних масивів району річкового басейну річки Дністер та визначення ділянок з потенційно високим ризиком паводків.
2) Головні водно-екологічні проблеми басейну Дністра.
3) Результати дослідження поточного стану хвостосховищ в басейні річки Дністер.
4) Розробка плану управління річковим басейном, досягнення та перспективи.
5) Представлення пропозицій до роботи басейнової ради на 2019 рік. Розгляд та представлення робочих комісій в складі басейнової ради.
6) Представлення вебсистеми розрахунку водогосподарського балансу басейну Дністра.
7) Аналіз проходження паводку 2019 року.
8) Ознайомлення з діяльністю підприємства та перспективні заходи для зменшення антропогенного навантаження на водні об’єкти.назад