ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Гідроінформатика»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Гідроінформатика»

До уваги стейкхолдерів!

В цифровому репозиторії НУВГП розміщено для ознайомлення та пропозицій освітньо-професійну програму «Гідроінформатика» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології галузі знань 19 Архітектура та будівництво Кваліфікація: Магістр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій.

URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14716

Ваші пропозиції щодо покращення ОПП "Гідроінформатика" просимо надсилати:

  • на ел.пошту кафедри гідроінформатики                                 - kaf-hydroinf@nuwm.edu.ua 
  • керівнику (гаранту) ОПП "Гідроінформатика" - Клімову С.В.    - s.v.klimov@nuwm.edu.ua


назад