ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Гідроенергетика» 2019

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Гідроенергетика» 2019

Кафедра гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин Національного університету водного господарства та природокористування запрошує усіх зацікавлених осіб (студентів та випускників спеціальності 145 «Гідроенергетика», стейкхолдерів, академічну спільноту) взяти участь в обговоренні освітньої програми першого рівня вищої освіти за спеціальністю 145 Гідроенергетика галузі знань 14 Електрична інженерія.
Кваліфікація: Бакалавр з гідроенергетики. 
Із проєктом освітньої програми можна ознайомитися в доданому файлі
Відгуки, рецензії, зауваження та пропозиції просимо надсилати:
на ел.пошту кафедри ГЕ, ТЕ та ГМ – kaf-gtgm@nuwm.edu.ua 
завідувачу кафедри, д.т.н, професору Рябенко О.А. – o.a.riabenko@nuwm.edu.ua 

ОПП «Гідроенергетика» 2019 прект.pdfназад