Нова спеціальність "Науки про землю"

Нова спеціальність "Науки про землю"

Кафедра інженерної геології та гідрогеології Здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 103 «Науки про Землю», спеціалізацією «Геологія» (дослідження бурштину, підземних вод та інших копалин) з одержанням кваліфікації «технік - геолог»

Можливе навчання у Науково-технічному університеті ім. С. Сташіца, Краків (Польща) за програмою подвійних дипломів

Шановні абітурієнти, є два шляхи, які можуть вивести Україну нагору: розвиток аграрного і мінерально- сировинного секторів, адже на початку будь-якого технологічного ланцюга є сировинна база. А мінерально-сировинну базу забезпечують геологи. Тому геологія найближчим часом буде пріоритетною галуззю.

Геологія – наука про Землю, вивчає будову Землі, геологічні процеси і явища, корисні копалини у вигляді мінералів і гірських порід

Презентація ГЕОЛОГІЯ

Флаєр ГЕРЛОГІЯ

Флаєр ГЕОЛОГІЯ 2назад