НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРАКТИКИ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРАКТИКИ

На кафедрі водної інженерії та водних технологій за результатами літньої практики проведена науково-практична конференція.

Наші студенти напряму підготовки «Гідротехніка (водні ресурси)» проходили практику на базі практик та відпочинку НУВГП «Водник» у с. Залізний Порт Херсонської області.

Об’єктом практики була Краснознам’янська зрошувальна система та її елементи: зрошувальна та скидна мережі, гідротехнічні споруди, насосні станції, рисові системи, дощувальна техніка, системи краплинного поливу, станція очистки води, біоплато. Вивчалися режим зрошення рису та сільськогосподарських культур, досліджувалися підтоплені і засолені ґрунти (солонці, солончаки), водоприймачі дренажно-скидних вод.

Під час інженерно-меліоративної практикистуденти закріпили свої теоретичні знання практичними навичками, необхідними для проектування та реконструкції зрошувальних систем та оцінки впливу зрошувальних систем на продуктивність сільськогосподарських угідь, використання водних ресурсів та збереження довкілля.

Результати практики студенти подали у вигляді звіту і презентації та відповіли на запитання.назад