Науково-практична конференція “Сучасні аспекти водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем ” 2017

Науково-практична конференція “Сучасні аспекти водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем ” 2017

На кафедрі водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем була проведена науково-практична конференція

“Сучасні аспекти водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем ”

для студентів, аспірантів і молодих вчених

Дана конференція відбулася 25-26 квітня 2017 року в аудиторіях 457 та 453 з 9.40 до 17.00, за планом на базі НУВГП.

В роботі секції „Сучасні аспекти водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем ” взяли участь:

- студенти – 42 особи,

- аспіранти – 1 особа,

- викладачі – 12 осіб.

Всі присутні керівники і доповідачі – студенти, аспіранти і викладачі НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ НУВП.

Всі доповіді, які були представлені на конференції, були складовими наукового напрямку, який затверджений на кафедрі: «Вдосконалення будівництва та експлуатації водогосподарських систем і природоохоронних об’єктів, раціональне використання водних ресурсів» 

 заступник голови секції – доцент кафедри водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем Клімов С.В.назад