Науково-практична конференція “Сучасні аспекти водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем ”

Науково-практична конференція  “Сучасні аспекти водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем ”

На кафедрі водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем була проведена науково-практична конференція

“Сучасні аспекти водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем ”

для студентів, аспірантів і молодих вчених

Дана конференція відбулася 28-29 квітня 2015 року в аудиторіях 414, 441, 457 та 439 з 9.40 до 17.00 за планом на базі НУВГП.

В роботі секції „Сучасні аспекти водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем ” (голова секції – завідувач кафедри водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем д.т.н., проф. Кір’янов В.М., заступник голови – доцент цієї ж кафедри Клімов С.В.) взяли участь:

- студенти – 42 особи,

- аспіранти – 1 особа,

- викладачі – 18 осіб.

Викладачі, аспіранти або інші представники з інших навчальних закладів, міст України та зарубіжжя участі не брали.

Всі присутні керівники і доповідачі – студенти, аспіранти і викладачі НУВП.

Всі доповіді, які були представлені на конференції, були складовими наукового напрямку, який затверджений на кафедрі: «Вдосконалення будівництва та експлуатації водогосподарських систем і природоохоронних об’єктів, раціональне використання водних ресурсів»  (науковий керівник д.т.н., професор Кір’янов В.М.)назад