НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.060103 «ГІДРОТЕХНІКА (ВОДНІ РЕСУРСИ)» ЗА КВЕД ДК 009:2010

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.060103 «ГІДРОТЕХНІКА (ВОДНІ РЕСУРСИ)» ЗА КВЕД ДК 009:2010

Відповідно до національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010 (чинний від 01.01.2012 р.) випускники напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка  (водні ресурси)», що відноситься до галузі знань 0601 « Будівництво та архітектура», а також  спеціальностей  8(7).06010301 «Гідромеліорація», 8.06010302 «Раціональне використання та охорона водних ресурсів» та 8.06010303 «Водогосподарське та природоохоронне будівництво» можуть працювати на підприємствах і установах, які займаються наступними видами економічної діяльності.

 

Секція A Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

Розділ 01           Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві

Цей клас включає: сільськогосподарську діяльність, яку здійснюють за винагороду або на основі контракту:

передпосівну підготовку полів, сівбу та садіння сільськогосподарських культур, оброблення сільськогосподарських культур, обприскування сільськогосподарських культур, у т.ч. з повітря, обрізання плодових дерев і виноградників, пересаджування рису, розсаджування та прополювання буряку, збирання врожаю, боротьбу зі шкідниками (у т.ч. із кролями), пов'язану із сільським господарством, підтримку угідь у належному сільськогосподарському й екологічному стані, експлуатацію сільськогосподарського зрошувального устаткування.

Секція E Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Розділ                 36           Забір, очищення та постачання води

36.00     Забір, очищення та постачання води

Цей розділ включає забір, очищення та розподілення води для побутових і виробничих потреб. Забір води з різних джерел, а також її розподілення у будь-який спосіб також включені до цього розділу.  Експлуатація зрошувальних каналів також включена до цього класу; однак надання послуг зі зрошування або з поливання за допомогою зрошувальних систем та пов'язані із цим сільськогосподарські послуги не включені до цього класу.

 Цей клас включає: забір води з рік, озер, свердловин тощо, збирання дощової води, очищення води для водопостачання, оброблення води для виробничих та інших потреб, знесолення морської води або підземних вод для виробництва води як основної продукції, розподілення води водопроводами, транспортом або іншими засобами, роботу зрошувальних каналів

 

Секція F Будівництво

Розділ  42           Будівництво споруд

Цей розділ включає загальне будівництво інженерних споруд. Ця діяльність включає нове будівництво, ремонтні роботи, розширення та реконструкцію, зведення споруд зі збірних конструкцій на місці ведення робіт (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення), а також будівництво тимчасових споруд.

Сюди відносять будівництво важких конструкцій, таких як автостради, вулиці, дороги, мости, тунелі, залізниці, аеродроми, порти та інші водні споруди, іригаційні системи, промислові споруди, трубопроводи та лінії електропередач, відкриті спортивні комплекси тощо. Ці роботи здійснюють як за власний рахунок, так і за винагороду або на основі контракту. Частина робіт, а іноді всі види робіт можуть передаватися субпідряднику на умовах аутсорсингу.

 42.21     Будівництво трубопроводів

Цей клас включає будівництво систем розподільчих ліній для транспортування рідин, а також будівель і споруд, що є невід'ємною частиною цих систем.

Цей клас включає: будівництво інженерних споруд: магістральних і міських трубопроводів

споруд водопровідних магістралей і водоводів, іригаційних систем (каналів), водосховищ

будівництво: каналізаційних систем, у т.ч. їх ремонт, водоочисних споруд, насосних станцій

Цей клас також включає: буріння водяних свердловин і колодязів, роботи з проходження шахтних стволів (шурфів)

 42.9       Будівництво інших споруд

42.91     Будівництво водних споруд

Цей клас включає: будівництво: водних шляхів, портів і річкових споруд, морських вокзалів, шлюзів тощо, дамб і гребель, дноочисні роботи

Цей клас не включає: надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12

 

Розділ  43           Спеціалізовані будівельні роботи

Цей розділ включає спеціалізовані будівельні роботи (спеціалізованих професій), наприклад, будівництво частин будівель та інженерних споруд, або роботи з підготовки до будівництва. Зазвичай подібні види робіт засновані на одному аспекті, що поєднує різні споруди, які вимагають спеціальних навичок або устатковання для їх виконання а саме: укладання паль, будівельні роботи нульового циклу, монтаж внутрішніх комунікацій, бетонні роботи, укладання цегли, зведення риштовань, покрівельні роботи тощо. Також до цього розділу відносять зведення сталевих конструкцій за умови, що елементи цих конструкцій випускає інша організація. Спеціалізовані будівельні роботи в основному виконуються на основі субпідряду, а особливо при здійсненні ремонтних робіт виконуються безпосередньо для власника майна. Також сюди відносять роботи із завершення будівництва.

 43.1       Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику

43.12     Підготовчі роботи на будівельному майданчику

Цей клас включає: розчищення будівельних майданчиків, виконання земляних робіт: виймання ґрунту, планування та вирівнювання будівельних майданчиків, риття траншей, видалення скельних порід тощо, підготовку ділянок для гірничих робіт: розкривні роботи та інші роботи з підготовки ділянок для добування корисних копалин, крім родовищ нафти та газу, підривні роботи (у т.ч. послуги піротехніків, пов'язані з будь-якими видами діяльності).

Цей клас також включає: дренажні роботи на будівельному майданчику, дренажні роботи на сільськогосподарських або лісових ділянках

 

Секція H Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

Розділ  49           Наземний і трубопровідний транспорт

49.50     Трубопровідний транспорт

Цей клас включає: транспортування магістральними трубопроводами газу, рідин, води, рідкого цементного розчину та інших вантажів

Цей клас також включає: діяльність насосних станцій

 

Для довідки: відповідно до [1] класифікація видів економічної діяльності (далі - КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності.

Основне призначення КВЕД - визначати та кодувати основні та другорядні види економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців [1]. Тобто КВЕД - це статистичний інструмент для впорядкування економічної інформації. Водночас Класифікація є механізмом спільної мови, що має використання в багатьох інших, нестатистичних сферах (соціальному та податковому регулюванні, ліцензуванні, системі тарифів тощо), проте, не завжди адаптована до цього повною мірою [1].

Подану Класифікацію видів економічної діяльності [1] створено на основі Класифікації видів економічної діяльності Європейського Співтовариства NACE (Rev. 2), упровадженої Регламентом (ЄС) Європейського парламенту та ради від 20 грудня 2006 року N 1893/2006.

  

1 - Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010» Чинний від 01.01.2012 р.

 

Матеріал підготував доцент кафедри ВГБ ЕГМС          Клімов Сергій Васильович

E-mail: s.v.klimov@nuwm.edu.uaназад