Міжнародна конференція «Вода для всіх» ІВПіМ 2019

Міжнародна конференція «Вода для всіх» ІВПіМ 2019

Міжнародна науково-практична конференція «Вода для всіх» присвячена Всесвітньому дню водних ресурсів

 Відбулася 21 березня 2019 року в Інституті водних проблем і меліорації НААН України спільно з Республіканським унітарним підприємством «Центральний науково-дослідний інститут комплексного використання водних ресурсів» (Республіка Білорусь) та Глобальним водним партнерством України

У роботі конференції взяли участь представники Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики та продовольства, Продовольчої і сільськогосподарської організації (ФАО) в Україні, Національної академії аграрних наук України, ПрАТ «АК «Київводоканал», комунального підприємства «Плесо», ТОВ ЕСКО «Екологічні системи», газети «Агропрофі», науково-дослідних установ НААН та відомств, неурядових організацій, вищих навчальних закладів України і Білорусі (всього понад 300 учасників з 53 організацій).

В рамках міжнародної науково-практичної конференції було проведено два пленарних та два секційних засідання: «ВОДНА БЕЗПЕКА, ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА АДАПТАЦІЯ ДО НОВИХ ВИКЛИКІВ» та «ОХОРОНА ТА УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ І ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ», на яких було заслухано 71 доповідь.

Від нашого університету у роботі конференції прийняли участь: директор ННІ ВГП, професор, д.т.н., Хлапук Микола Миколайович з доповіддю «Інновації вищої освіти як основа стратегії водної політики України»; доцент кафедри геології та гідрології, к.геогр.н., Гопчак Ігор Васильович з доповіддю«Водогосподарсько-екологічне районування малих річок Західного Полісся»; доцент кафедри водної інженерії та водних технологій, к.т.н., Волк Павло Павлович з доповіддю «Шляхи підвищення ефективності використання осушуваних земель зони Полісся з урахуванням змін клімату», аспірант кафедри водної інженерії та водних технологій Ричко Дарія Михайлівна з доповіддю «Технологія, режим та техніка зрошення супутніх культур рисової сівозміни на засолених землях рисових зрошувальних систем».

За результатами Міжнародної науково-практичної конференції опублікований збірник, що містить 138 наукових тез доповідей, з яких 15 належать іноземним авторам із Республіки Білорусь, Польщі, Республіки Молдова, Республіки Вірменії, та Нігерії.

Від ННІ ВГП також були подані тези:

 • ЗАСТОСУВАННЯ ADP «SONTEK» СЕРІЇ «RIVERSURVEYOR» ПРИ РОЗРОБЛЕННІ ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ РІЧКОВИМ БАСЕЙНОМ / Клімов С.В., Пінчук О.Л.
 • СПОСОБИ ПРОМИВКИ ГРУНТІВ НА ЗАСОЛЕНИХ РИСОВИХ МАСИВАХ / Козішкурт С.М., Турченюк В.О., Рокочинський А.М.
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАБРУДНЕНОСТІ ВОДИ НА ТЕХНОЛОГІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗРОШЕННЯ / Білоконь C.О., Приходько Н.В., Коптюк Р.М
 • ТЕХНОЛОГІЯ, РЕЖИМ ТА ТЕХНІКА ЗРОШЕННЯ СУПУТНІХ КУЛЬТУР РИСОВОЇ СІВОЗМІНИ НА ЗАСОЛЕНИХ ЗЕМЛЯХ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ / Ричко Д.М., Приходько Н.В., Рокочинський А.М.
 • ІНВЕСТИЦІЙНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗРОШЕННЯ ДОЩУВАННЯМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ УДОСКОНАЛЕНОГО МЕТОДУ ОЧИЩЕННЯ ПОЛИВНОЇ ВОДИ / Білоконь С.О., Коптюк Р.М., Приходько Н.В.
 • ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ЗОНИ ПОЛІССЯ З УРАХУВАННЯМ ЗМІН КЛІМАТУ / Волк П.П., Лук’янчук О.П., Рокочинський А.М.
 • ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА БАСЕЙН РІЧКИ ЗАМЧИСЬКО / Яцик А.В., Гопчак І.В., Басюк Т.О.
 • ВОДОГОСПОДАРСЬКО-ЕКОЛОГІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ МАЛИХ РІЧОК ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ / Гопчак І.В., Токар О.І., Нікітюк Д.І.
 • ІМОВІРНІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ОСУШУВАЛЬНИХ ТА ОСУШУВАЛЬНО-ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ПРИ ЇХ ПРОЕКТУВАННІ / Антонюк В.В., Токар Л.О., Токар О.І.
 • ШЛЯХИ СКОРОЧЕННЯ ВОДОСПОЖИВАННЯ / Волкова Л.А., Рокочинський А.М., Козішкурт С.М.
 • ІСНУЮЧЕ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ОСУШУВАЛЬНИХ ТА ОСУШУВАЛЬНО-ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ПРИ ЇХ ПРОЕКТУВАННІ / Муляр В.Г., Токар Л.О., Токар О.І.
 • ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ ТРУБОПРОВОДУ ВІД ГІДРАВЛІЧНОГО УДАРУ / Герасимов Г.Г., Герасімов Є.Г., Пінчук О.Л., Герасімова А.Є.

 Більш докладно про конференцію - за посиланням http://igim.org.ua/?p=5385 та https://drive.google.com/file/d/1CGAj4ors-dsdQ2G7f_ju04rjcZwfKGXi/view.

 Ігор Гопчак, кафедра геології та гідрології

Сергій Клімов, кафедра гідроінформатики

збірник матеріалів конференції
збірник матеріалів конференціїназад