Конференція на кафедрі природооблаштування та гідромеліорацій

Конференція на кафедрі природооблаштування та гідромеліорацій

24 квітня на кафедрі природооблаштування та гідромеліорацій відбулося засідання секції науково-технічної конференції викладачів і студентів.

Тематика доповідей студентів була різнопланова. Це підвищення ефективності меліорованих земель, прогнозування та захист земель від затоплення, пропуск паводків, удосконалення водно-балансових розрахунків, конструкцій систем, технології і техніки зрошення й осушення земель, обґрунтування режимів зволоження меліорованих земель, відновлення деградованих ґрунтів, екологічні проблеми та інше.

Завідувач кафедри Рокочинський А.М. виступив з доповіддю про співпрацю з Брестським державним технічним університетом (Бєларусь).

Наприкінці конференції відзначені кращі доповіді:

  • Рисові системи у дельті Дунаю (ст. 5 курсу Лахай Світлана)
  • Комплексні меліорації солонцевих ґрунтів приморської зони Краснознам’янської зрошувальної системи (ст. 5 курсу Шинкарьова Марія)
  • Регулювання паводкового стоку р. Тиса з використанням польдерів (ст. 5 курсу Герасимович Катерина)
  • Ресурсозберігаючі технології зрошення земель (ст. 5 курсу Омельчук Оксана)
  • Вплив інтенсивності осушення на продуктивність сільськогосподарських угідь (ст. 3 курсу Снопок Володимир)

Приєднання до європейської спільноти вимагає підвищення конкурентоспроможності наших спеціалістів. Важливу роль при цьому відіграє наукова робота студентів. Тому кафедра природооблаштування та гідромеліорацій буде продовжувати розвивати наукові традиції та готовити високопрофесійних фахівців для водного господарства.назад