Конференція на кафедрі ПГ

Конференція на кафедрі ПГ

25 квітня на кафедрі природооблаштування та гідромеліорацій відбулося засідання секції науково-технічної конференції викладачів і студентів. Науковий напрямок секції – підвищення ефективності використання та охорона довкілля меліорованих земель.

Студентами апробувалася найсучасніша різнопланова тематика. Це підвищення ефективності меліорованих земель, прогнозування та захист земель від затоплення, пропуск паводків, удосконалення водно-балансових розрахунків, конструкцій систем, технології і техніки зрошення й осушення земель, обґрунтування режимів зволоження меліорованих земель, відновлення деградованих ґрунтів, екологічні проблеми та інше.

Олена Гренчишина й Андрій Бондар (ст. 5 курсу, керівник проф. Рокочинський А.М.) презентували доповідь «Оцінка ефективності роботи дренажу на осушуваних землях».

Світлана Сенчук (ст. 5 курсу, керівник доц. Козішкурт С.М.) розробила заходи раціонального природооблаштування, які дадуть змогу попередити деградацію природного середовища в умовах зростаючого антропогенного впливу.

Учасники конференції мали змогу ознайомитися з можливостями прогнозного моделювання грунтово-гідрологічної ситуації в межах басейну з використанням моделі SWAT (ст. 4 курсу Дмитро Танасів, керівник доц. Козішкурт С.М.).

Баран Назар (ст. 3 курсу, керівник ас. Громаченко С.Ю.) англійською мовою виконав доповідь про розрахунок норми внесення меліоранту-сорбенту у комплексі інженерно-меліоративних заходів при утилізації відходів.

Ми приєднуємося до європейської спільноти, а це вимагає підвищення професійного рівня і конкурентоспроможності наших спеціалістів. Важлива роль при цьому відводиться науковій роботі студентів, тому кафедра природооблаштування та гідромеліорацій буде продовжувати розвивати наукові традиції та готовити високопрофесійних фахівців для водного господарства.назад