До Переліку спеціальностей додали нову спеціальність 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології"

До Переліку спеціальностей додали нову спеціальність 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології"

Оновлено перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

До Переліку додали 7 нових спеціальностей, серед яких: 

"194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології"

Нагадуємо, що у 2015 році було здійснено перехід до укрупненого переліку галузей знань і спеціальностей, що відповідає світовій практиці. Даний перехід гармонізував український Перелік з переліками, що діють в країнах Європи та світу, що дозволило спростити процедури визнання дипломів та створення програм подвійних дипломів у співпраці українських університетів з міжнародними партнерами. Водночас, Перелік потребував змін та доповнення, що, власне, й було здійснено.

Джерело:

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/11/23/1-nova-galuz-znan-ta-7-speczialnostej-%E2%80%93-onovleno-perelik-galuzej-znan-i-speczialnostej,/назад