194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»

194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»

Шановні колеги, студенти та абітурієнти!

Раді оголосити про успішне ліцензування в нашому

навчально-науковому інституті водного господарства та природооблаштування

першого (бакалаврського) рівня  за спеціальністю

194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»

галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»

Ліцензований обсяг 100 осіб

 Протокол № 46/1 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 30 березня 2017 р.назад