ННІ П

Перелік вибіркових компонент за ОПП "Право", затвердженої у 2020 році:

1.Методика складання кримінально-процесуальних документів/ Методика складання цивільно-процесуальних документів

2. Міжнародно-правові відносини/Практика застосування Європейської конвенції з захисту прав людини

3. Правова комунікація/Етичні стандарти правничої діяльності

4. Альтернативні способи вирішення правових конфліктів/Актуальні проблеми медіації

У серпні 2020 року прийнято Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня для спеціальності 081 - Право. Згідно процедури перегляду та оновлення ОПП було внесоно зміни до освітньо-професійної програми "Право" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Зокрема, було суттєво оновлено цикл освітніх компонент вільного вибору. На цей час ведуться роботи над створенням навчально-методичного забезпечення (силабуси, методичні вказівки) нових ОК.

Методика складання кримінально-процесуальних документів
Методичні вказівки
Практика застосування Європейської конвенції з захисту прав людини
Силабус


Правова комунікація
Методичний посібник
Актуальні проблеми медіації
Методичні вказівки