ННІ П

   ПРОГРАМА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ "ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ МИРНИМ ШЛЯХОМ"

        Конфлікти є невід'ємною частиною життя людини та суспільства загалом. Основною вимогою дійсності є необхідність створення умов для вирішення правових конфліктів, захист законних прав та інтересів громадян. Міжнародний досвід свідчить, що запровадження альтернативних способів врегулювання спорів поряд із системою правосуддя є ефективним інструментом вирішення конфліктів.                                                                                                                            Найефективнішим альтернативним способом врегулювання спорів є медіація.

    Мета програми неформальної освіти: формування у слухачів компетентностей ефективного вирішення правових конфліктів.               

     Основним завданням є  освоєння теоретичних базисів сучасної конфліктології, усвідомлення психологічних аспектів конфліктів, ознайомлення із цінностями, принципами медіації, формування умінь і навичок аналізувати та сприяти вирішенню конфліктів, здійснювати оцінку конфліктної ситуації,  створення конструктивної (ефективної) комунікації,  пошуку альтернатив тощо.           

Програма неформальної освіти "Врегулювання правових конфліктів мирним шляхом"
Програма