ННІ П
  1. 1.     Мета та завдання Програми неформальної освіти «Приватна детективна діяльність»

Одним з перспективних напрямів розвитку національної правоохоронної системи є розбудова приватно-детективної сфери. Діяльність приватних детективів спрямована на забезпечення захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб шляхом надання приватних детективних послу. Легалізація відповідної сфери правоохоронної та, водночас, підприємницької діяльності у перспективі відкриває значні потенційні можливості щодо надання приватних детективних послуг – це пошук, отримання, фіксація, аналіз та передача інформації про осіб, об'єкти і події, що здійснюються на підставах і в порядку, передбачених відповідним спеціальним законодавством.

Ініціатори легалізації детективної діяльності в Україні вказують на те, що досвід країн, у яких приватна детективна діяльність законодавчо врегульована та здійснюється суб’єктами приватного права у формі специфічних послуг на підставі цивільно-правових договорів, забезпечує функціонування ринку детективних послуг й підвищує гарантії громадян та суб’єктів господарювання на своєчасний та високопрофесійний захист їх особистих та майнових прав, значно збільшує відповідальність державної правоохоронної системи, сприяє загальному оздоровленню криміногенної ситуації.

2.1.               Метою програми неформальної освіти «Приватна детективна діяльність» (далі - Програма) є сприяння формуванню компетентностей пов’язаних з організацією приватної детективної (розшукової) діяльності: ознайомлення з предметом, методами і тактикою здійснення окремих розшукових заходів у межах детективної (розшукової) діяльності; визначення способів отримання інформації та практична організація відповідних спеціальних заходів в сучасних умовах; ознайомлення з особливостями формування безпеки підприємства та підприємництва. Спеціальна увага приділятиметься розгляду дискусійних питань практичної реалізації превентивної політики в Україні.

2.2.               Основним завдання Програми є формування фахівця у сфері приватно-детективної діяльності низки професійно-значущих компетентностей:

1) здатність збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ у кримінальному, цивільному, господарському, адміністративному судочинстві;

2) навички вивчення ринку, пошук і збір інформації з відкритих джерел з метою підготовки ділових переговорів замовника, з’ясування фінансової платоспроможності, майнового стану та благонадійності потенційних ділових партнерів;

3) вміння з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу;

4) здатність до пошуку осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин та обставин їх зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили родинні або дружні зв’язки;

5) вміння спостереження за поведінкою неповнолітніх, недієздатних, обмежено дієздатних або осіб з інвалідністю;

6) навички розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, предметів і тварин;

7) вміння здійснення заходів з відтворення втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів замовника;

8) здатність до виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) збирання інформації з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю замовника;

9) навички пошук, виявлення та фіксування фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать замовнику, а також випадків недобросовісної конкуренції;

10) консультування з надання приватних детективних послуг.

  1. 3.        Особливості Програми

Залучення до реалізації Програми партнерів – представників правоохоронних органів (Державне бюро розслідувань, Національна поліція, Служба безпеки України, Державна фіскальна служба, Державна кримінально-виконавча служба України), адвокатів та представників Громадського об’єднання «Асоціація приватних детективів України».

Програма "Приватна детективна діяльність"
Програма