ННІ ЕМ

Для бакалавра

Шифр галузіКод, назва спеціальностіНазва програмиКерівникПрограма
 02029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"

Управління інформаційними комунікаціями

 
Цецик Ярослав Петрович, к.і.н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності 
02029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"Управління інформаційними комунікаціями, 2019 р.Цецик Ярослав Петрович, к.і.н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
 28281 "Публічне управління та адміністрування" "Публічне управління та адміністрування", 2017 р.Антонова Світлана Євгініївна, к.е.н, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності 
28281 "Публічне управління та адміністрування" "Публічне управління та адміністрування", 2018 р.Антонова Світлана Євгініївна, к.е.н, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
28281 "Публічне управління та адміністрування" "Публічне управління та адміністрування", 2019 р.Антонова Світлана Євгініївна, к.е.н, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності

Для магістра

Шифр галузіКод, назва спеціальностіНазва програмиКерівникПрограма
28281 "Публічне управління та адміністрування"Державна служба, 2019 р.Дробко Едуард Васильович, к.н. держ.упр., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності 
28281 "Публічне управління та адміністрування"Державна служба, 2020 р.Дробко Едуард Васильович, к.н. держ.упр., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності  
 28281 "Публічне управління та адміністрування" Місцеве самоврядування, 2018 р.Сазонець І.Л., д.е.н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності  
 28281 "Публічне управління та адміністрування"  Місцеве самоврядування, 2020 р. Сазонець І.Л., д.е.н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності 
 28281 "Публічне управління та адміністрування"  Місцеве самоврядування, 2020 р.Тихончук Леся Хотіївна, к.н. держ.упр., в.о. завідувача кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності 
Відгуки роботодавців
Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів
Внутрішні рецензії-відгуки
Пропозиції роботодавців для удосконалення освітньої програми "Місцеве самоврядування"

Відповідальна за внесення інформації Чорна Оксана Миколаївна
Зміни від 29.03.2021 р.


Результати опитувань
Результати опитування випускників-магістрів освітньої програми "Публічне управління та адміністрування" 2018 року випуску стосовно якості освітньої програми

Результати опитування випускників-магістрів освітньої програми "Місцеве самоврядування" 2019 року випуску стосовно якості освітньої програми

Результати опитування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Місцеве самоврядування» за окремими критеріями

Результати опитування здобувачів вищої освіти освітньої програми "Публічне управління та адміністрування" стосовно якості освітньої програми

Зведені результати анкетування здобувачів вищої овіти щодо якості викладання та навчання за окремою навчальною дисципліною та викладачем кафедри

Результати опитування здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр» освітньої програми «Державна служба» заочної форми навчання щодо якості освітнього процесу в НУВГП

Результати опитування випускників-бакалаврів освітніх програм "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", "Публічне управління та адміністрування" 2020 року випуску стосовно якості освітніх програм

Результати опитування здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр» освітньої програми «Місцеве самоврядування» заочної форми навчання щодо якості освітнього процесу в НУВГП


Листи, протоколи, рішення
Лист Рівненського відокремленого підрозділу "Центр розвитку місцевого самоврядування" про відкриття освітньої прогрми "Місцеве самоврядування" від 27.04.2018

Витяг протоколу засідання кафедри №3 від 15.11.2018 р. про необхідність оновлення ОП "Публічне управління та адміністрування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у зв'язку із затвердженням Стандарту вищої освіти України

Виятг з протоколу №7 від 04.03.2019 р. засідання кафедри "Про розгляд ОП "Публічне управління та адміністрування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та відповідного навчального плану

Витяг з протоколу № 9 засідання кафедри від 30.05.2019 "Про пропозиції ГО "Рівненська агенція місцевого розвитку" до навчального плану освітньої програми "Місцеве самоврядування""

Витяг з протоколу № 11 засідання кафедри від 10.07.2019 "Про аналіз результатів опитування випускників-бакалаврів освітньої програми "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" щодо якості освітньої програми

Витяг з протоколу № 11 засідання кафедри від 10.07.2019 "Про аналіз результатів опитування здобувачів вищої освіти освітньої програми "Місцеве самоврядування" щодо якості навчання та викладання за окремими викладачами та навчальними дисциплінами"

Витяг з протоколу № 13 засідання кафедри від 28.08.2020 "Про проведений відділом якості освіти аналіз результатів опитування здобувачів вищої освіти та роботодавців у другому семестрі 2019-2020 н.р."

Витяг з протоколу № 1 засідання кафедри від 30.09.2020 "Про результати анкетування здобувачів вищої освіти освітніх програм "Державна служба" та "Місцеве самоврядування""

Протокол № 1 зустрічі науково-педагогічних працівників кафедри та студентів МСз -11 освітньої програми "Місцеве самоврядування" "Про вибір професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану підготовки магістра" 30.09.2020

Протокол № 2 зустрічі науково-педагогічних працівників кафедри та здобувачів вищої освіти МСз-11м та ДСз-11м "Про вибір навчальних дисциплін, що не передбачені освітньою програмою" 13.10.2020-1

Витяг з протоколу №6 від 26.01.2021 р. засідання кафедри "Про розгляд результатів анонімного опитування здобувачів стовоно якості навчання та викладання

Витяг з протоколу засідання кафедри №7 від 10.02.2021 "Про розгляд результатів опитування випускників" ОП "Публічне управління та адміністрування" і ОП "Управління інформаційними комунікаціями" та "Про розгляд опитування роботодавців"

Протоколи зустрічей науково-педагогічних працівників кафедри із студентами заочної форми навчання ОП Публічне управління та адміністрування щодо вибору ними вибіркових освітніх компонент на 2021/2022 н.р

Протокол зустрічі професорсько-викладацького складу та студентів групи ПУА-11 спец. 281 "Публічне управління та адміністрування", вибір професійно-орієнтованих дисциплін

Протокол зустрічі професорсько-викладацького складу кафедри та студентів групи ПУА-21 спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" стосовно вибору професійно-орієнтованих дисциплін


Фото: факти, події, історія
Здобувачі вищої освіти освітньої програми "Державна служба" на Дні відкритих дверей Управління юстиції в Рівненській області 29.09.2018

Відкрита лекція для науково-педагогічних працівників кафедри "Підготовка проектних пропозицій" 13.11.2018

Стажування здобувачів вищої освіти освітніх програм "Державна служба" та "Місцеве самоврядування" у Польщі, листопад 2018 року

Зустріч здобувачів вищої освіти із секретарем Рівненської міської ради 26.11.2018

Випуск магістрів освітньої програми "Державна служба" 25.03.2019

Зустріч із здобувачами вищої освіти та представником МУ НА з питань ДС 17.05.2019

Співпраця із Рівненським ВП "Центр розвитку місцевого самоврядування" 19.11.2019

Перший випуск магістрів освітньої програми "Місцеве самоврядування" 15.01.2020

Практичне заняття у Державному архіві Рівненської області для здобувачів вищої освіти освітньої програми "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" 17.02.2020

Семінар із працівниками ЦНАП 17.09.2020

День відкритих дверей державної служби для студентів Рівненщини 23.09.2020

Організаційна зустріч із здобувачами вищої освіти освітньої програми "Місцеве самоврядування" у ЦНАПі. Анкетування. 25.09.2020

Організаційна зустріч із здобувачами вищої освіти освітніх програм "Місцеве самоврядування" та "Державна служба". Анкетування. 28.09.2020

Засідання кафедри. Обговорення результатів анкетувань здобувачів вищої освіти 30.09.2020

Вибір професійно-орієнтованих освітніх компонентів здобувачами вищої освіти освітніх програм "Державна служба" та "Місцеве самоврядування" Осінь 2020

Зустріч здобувачів вищої освіти освітніх програм "Державна служба" та "Місцеве самоврядування" із спеціалістом НСПП 01.10.2020

Зустріч із випускниками освітньої програми "Місцеве самоврядування" 2019 року випуску 13.10.2020

Вибір навчальних дисциплін магістрами заочної форми навчання МСз-11 та ДСз-11 поза межами освітньої програми 13.10.2020

Співпраця кафедри з роботодавцями. Школа "Доброго врядування". Круглі столи 02.02.2021 та 04.02.2021

Тренінг для здобувачів ОП Публічне управління та адміністрування "Методологія та методика написання кваліфікаційних робіт"

Співпраця з роботодавцями. Краєзнавчий музей 11.03.2021 р.

Зустріч із здобувачами ОПП "Публічне управління та адміністрування" заочної форми навчання вибору освітніх компонент поза межами освітньої програми 11.03.2021 р.

Співпраця з роботодавцями, Школа "Доброго врядування", зустріч 15.03.2021 р.

Зустріч із роботодавцями 15.03.2021 р., ЦНАП м. Рівне

Залучення практиків до проведення занять із студентами ОП "Публічне управління та адміністрування", 24 березня 2021 р.

Зустріч студентів ОП Публічне управління та адміністрування із Президентом фундації Центрально Європейської Академії Навчань та Сертифікації, 24.03.2021 р.

Заняття із залученням практика для студентів ОП "Публічне управління та адмініструванняґ", 25 березня 2021 р.

Зустріч кафедри із здобувачами ОП "Публічне управління та адміністрування" першого рівня вищої освіти щодо вибору вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін

Практичне заняття у бібліотеці НУВГП, виставка для студентів спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"