ННІ ЕМ

Кафедра Державного управління, документознавства та інформаційної діяльності

Адреса:  м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, навчальний корпус №2, каб. 238

  вн. 7-52

  kaf-dudid@nuwm.edu.ua

Назва дисципліниПрізвище, ім'я, по батькові викладачаСилабус/робоча програмаМетодичні вказівкиОпис дисциплін
Освітні компоненти освітньо-професійної програми "Місцеве самоврядування" ОР "магістр"

Методологія наукових досліджень 

Антонюк Олена Ростиславівна

  

Менеджмент в публічних організаціях 

Антонюк Олена Ростиславівна

 

Організація діяльності територіальних громад 

Тихончук Леся Хотіївна

  

Формування місцевих бюджетів 

Якимчук Аліна Юріївна

  

Публічне адміністрування 

Якимчук Аліна Юріївна

 

Регіональний аналіз в публічній сфері 

Антонова Світлана Євгеніївна

  

Документне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування 

Корбутяк Віктор Іванович

  

Правові аспекти вирішення спорів в органах місцевого самоврядування 

Тихончук Леся Хотіївна

  

Організаційна культура 

Тихончук Леся Хотіївна

   

Соціологічні аспекти публічного управління 

Фесянов Петро Олексійович

   
Політологічні аспекти публічного управління Шинкарук Антон Любомирович   
Стратегічне публічне управлінняШинкарук Антон Любомирович  
Переддипломна практика  

 
Кваліфікаційна робота  

 
Атестаційний екзамен  

 

Освітні компоненти освітньо-професійної програми "Державна служба" ОР "магістр"

Методологія наукових досліджень 

Антонюк Олена Ростиславівна

  

Менеджмент в публічних організаціях 

Антонюк Олена Ростиславівна

  

Публічна служба 

Дробко Едуард Васильович

  

Міжнародна публічна діяльність 

Тихончук Леся Хотіївна

   

Формування публічного бюджету 

Якимчук Аліна Юріївна

   

Регіональний аналіз в публічній сфері 

Антонова Світлана Євгеніївна

 

 
Публічне адміністрування Якимчук Аліна Юріївна

   
Документне забезпечення діяльності органів державної виконавчої владиКорбутяк Віктор Іванович   
Правові аспекти вирішення спорів в публічному управлінніТихончук Леся Хотіївна  
Організація діяльності державного службовцяДробко Едуард Васильович    
Економіка і врядуванняЯкимчук Аліна Юріївна

 

Державне регулювання екологічної безпекиФесянов Петро Олексійович

  
Стратегічне публічне управлінняШинкарук Антон Любомирович

 

Освітні компоненти ОПП "Публічне управліня та адміністрування" ОР "бакалавр"

Наукові студії

 Шинкарук Антон Любомирович

 

Вступ до університетських студій

Корбутяк Віктор Іванович


 

Ораторська майстерність в публічній сфері

Мартинюк Галина Федорівна

 

Архівознавство в публічних організаціях

Цецик Ярослав Петрович

    

Аналіз соціально-економічного розвитку регіону 

 Антонова Світлана Євгенівна

 

 

Публічне управління в економічній сферіАнтонюк Олена Ростиславівна 

 

 

Публічне управління пенсійною системоюАнтонюк Олена Ростиславівна

 

 

Публічне управління регіональним розвитком Тихончук Леся Хотіївна

 

  

Публічне управління об'єднаними територіальними громадамиТихончук Леся Хотіївна

  
Публічне управління міжнародною політикоюТихончук Леся Хотіївна

  
Менеджмент в публічних організаціяхАнтонюк Олена Ростиславівна


 

 

Публічна статистикаЯкимчук Аліна Юріївна 


Державне та регіональне управління Тихончук Леся Хотіївна


 

 

Державна службаМартинюк Галина Федорівна  

  

 


Публічне управління в духовно-культурній сферіДробко Едуард Васильович  

 

Технології публічного управління Шинкарук Антон Любомирович 

 

 

Публічне управління в інформаційній сферіШинкарук Антон Любомирович  

Управлінське документознавствоМаланчук Лариса Олексіївна Теорія організацій та організаційна культура 

Публічні фінансиЯкимчук Аліна Юріївна 

 
Публічне управління соціальним розвиткомДробко Едуард Васильович  
Публічна службаДробко Едуард Васильович 
Організація діяльності публічного службовцяДробко Едуард Васильович   
Неурядові орагнізаціїДробко Едуард Васильович 
Діловодство в публічних організаціяхМартинюк Галина Федорівна   
Основи публічного врядуванняМаланчук Лариса Олексіївна   
Основи публічного адмініструванняМартинюк Галина Федорівна  
Основи стратегічного публічного управлінняШинкарук Антон Любомирович   
ІміджологіяЦецик Ярослав Петрович   
Інститути публічної владиАнтонова Світлана Євгеніївна    
Інформаційно-аналітична діяльність в публічному управлінніАнтонова Світлана Євгеніївна

Публічне управління в житлово-комунальній сферіАнтонова Світлана Євгеніївна

  
Публічне адмініструванняЯкимчук Аліна Юріївна

Електронний документообіг та електронне урядуванняМаланчук Лариса Олексіївна   
Електронний документообіг в публічних організаціяхМаланчук Лариса Олексіївна 
Формування регіонального бюджетуЯкимчук Аліна Юріївна

  

Публічне управління інфраструктурною політикоюАнтонова Світлана Євгеніївна  

Освітні компоненти ОПП "Управління інформаційними комунікаціями" ОР "бакалавр"

Ораторська майстерністьМартинюк Галина Федорівна   
Сучасні соціокомунікаційні технологіїЦецик Ярослав Петрович  
Бібліотечно-інформаційне обслуговуванняМартинюк Галина Федорівна 


 

Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядуванняМаланчук Лариса Олексіївна 


 


Організація роботи бібліотечних установМартинюк Галина Федорівна  Організація державного апаратуДробко Едуард Васильович 

 

Міжнародний документообігМаланчук Лариса Олексіївна  

 

 

 

Організація місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення

Антонова Світлана Євгеніївна

  

Архівознавство Цецик Ярослав Петрович

 

Наукові студії  Шинкарук Антон Любомирович

 

 

 

Вступ до університетських студій 
Корбутяк Віктор Іванович 

 

Діловодство Корбутяк Віктор Іванович

 

 

 

 

Документне забезпечення діяльності організацій Корбутяк Віктор Іванович

 

  

Документно-інформаційні комунікації Мартинюк Галина Федорівна 

  

Документознавство (ДІД31+інт)Корбутяк Віктор Іванович

 

 

Документознавство (ІБАС-11)Маланчук Лариса Олексіївна

 

 

Електронний документообіг та електронне урядування Маланчук Лариса Олексіївна

 

 

 
Зовнішня трудова міграція громадян України. Працевлаштування закордоном (вибіркова)Дробко Едуард Васильович

 

Іміджологія Цецик Ярослав Петрович

Аналітико-синтетична переробка інформаціїЦецик Ярослав Петрович

Інформаційно-аналітична діяльність  Антонова Світлана Євгенівна

 

 

 Архівна справа Цецик Ярослав Петрович

 


Організація та управління діяльністю інформаційних установ  Дробко Едуард Васильович

 

 

 

Державотворення в Україні Цецик Ярослав Петрович

 

 

Системний аналіз інформаційних процесів  Антонова Світлана Євгенівна


Теорія та практика референтської діяльності  Маланчук Лариса Олексіївна

 

 


Європейські публічні комунікаціїШинкарук Антон Любомирович   
Для інших спеціальностей
Організація діяльності ОСББ Антонова Світлана Євгеніївна

 Іміджологія (ВИБІРКОВА) Цецик Ярослав Петрович

ОСББ в системі управління житлом: організація та практика ВИБІРКОВААнтонова Світлана Євгеніївна

 

Інтелектуальний капіталТихончук Леся Хотіївна

 

Економіка і врядування: орієнтація на ЄСЯкимчук Аліна Юріївна

 

Публічне адміністрування: закордонний досвідЯкимчук Аліна Юріївна

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Зміни від 01.04.2021 р.