Надання освітніх послуг

Інститут післядипломної освіти Національного університету водного господарства та природокористування створений у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України № 592 від 15 грудня 2000 року та наказу ректора Рівненського державного технічного університету № 9 від 11 січня 2001 року на базі факультету підвищення кваліфікації, що функціонував в структурі Українського інституту інженерів водного господарства з 1979 року, та спеціального факультету перепідготовки фахівців, заснованого в 1993 році. В період з жовтня 2004 по жовтень 2009 року до складу інституту входив факультет довузівської підготовки, що здійснював діяльність в структурі університету з 1979 року. Інститут є структурним підрозділом університету, здійснює навчальну діяльність згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України (Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти), працює на госпрозрахунковій основі відповідно до “Положення про ІПО”, затвердженого ректором.

Інститут післядипломної освіти здійснює підготовку фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти в межах ліцензованого обсягу за всіма акредитованими спеціальностями навчально-наукових інститутів НУВГП.

Спеціальності

011         Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)

011         Освітні, педагогічні науки (Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю)

051         Економіка (Бізнес-аналітика)

051         Економіка (Інформаційні технології в бізнесі)

051         Економіка (Управління персоналом та економіка праці)

053         Психологія (Психологія)

071         Облік і оподаткування (Облік і оподаткування)

072         Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування)

073         Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)

073         Менеджмент (Менеджмент інноваційної діяльності)

073         Менеджмент (Менеджмент природоохоронної діяльності)

073         Менеджмент (Управління проектами)

073         Менеджмент (Управління фінансово-економічною безпекою)

073         Менеджмент (Управління навчальним закладом)

075         Маркетинг (Маркетинг)

076         Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)

101         Екологія (Екологія)

113         Прикладна математика (Прикладна математика)

122         Комп`ютерні науки (Прикладна інформатика)

123         Комп’ютерна інженерія (Комп’ютерна інженерія)

133         Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів)

133         Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)

133         Галузеве машинобудування (Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва)

141         Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)

141         Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології)

144         Теплоенергетика (Теплоенергетика)

145         Гідроенергетика (Гідроенергетика)

151         Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

183         Технології захисту навколишнього середовища (Технології захисту навколишнього середовища)

184         Гірництво (Гірництво)

192         Будівництво та цивільна інженерія (Автомобільні дороги і аеродроми)

192         Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)

192         Будівництво та цивільна інженерія (Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем)

192         Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство)

192         Будівництво та цивільна інженерія (Мости і транспортні тунелі)

192         Будівництво та цивільна інженерія (Промислове і цивільне будівництво)

192         Будівництво та цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція)

192         Будівництво та цивільна інженерія (Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)

192         Будівництво та цивільна інженерія (Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів)

193         Геодезія та землеустрій (Землеустрій та кадастр)

193         Геодезія та землеустрій (Геоінформаційні системи і технології)

194         Гідротехнічне будівництво водна інженерія та водні технології (Гідротехнічне будівництво)

194         Гідротехнічне будівництво водна інженерія та водні технології (Гідроінформатика)

194         Гідротехнічне будівництво водна інженерія та водні технології (Водна інженерія та водні технології)

201         Агрономія (Агрохімія і ґрунтознавство)

205         Лісове господарство (Лісове господарство)

207         Водні біоресурси та аквакультура (Водні біоресурси та аквакультура)

207         Водні біоресурси та аквакультура (Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів)

227         Фізична терапія, ерготерапія (Фізична реабілітація)

242         Туризм (Туризм)

263         Цивільна безпека (Охорона праці)

262         Правоохоронна діяльність (Правоохоронна діяльність)

274         Автомобільний транспорт (Автомобільний транспорт)

275         Транспортні технології (Транспортні технології на автомобільному транспорті)

281         Публічне управління та адміністрування (Державна служба)

281         Публічне управління та адміністрування (Місцеве самоврядування)

292         Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес)

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації фахівців в Інституті післядипломної освіти здійснюється за акредитованими в університеті галузями знань та спеціальностями. Основними напрямками підвищення кваліфікації є:
1. Підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів (Угода № 50-Г про співробітництво щодо базової професійної підготовки та підвищення кваліфікації між НУВГП та Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру від 31.03.2021 р.):
- Програма підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників (затверджена 31.03.2016 р.);
- Програма підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-геодезистів (затверджена 14.02.2017 р.).
2. Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у межах контрактів з Національним агентством України з питань державної служби за програмами:
- Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади категорії «Б» - 60 годин (2 кредити ЄКТС) (затверджена наказом НАДС № 209-20 від 04.11.2020 р.);
- Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції – 90 годин (3 кредити ЄКТС) (затверджена наказом НАДС № 219-20 від 25.11.2020 р.);
- Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції – 30 годин (1 кредит ЄКТС) (затверджена наказом НАДС № 209-20 від 04.11.2020 р.);
- Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В» і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування з питань управління фінансами – 60 годин (2 кредити ЄКТС) (затверджена наказом НАДС № 209-20 від 04.11.2020 р.);
- Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В» і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування з питань управління фінансами – 30 годин (1 кредит ЄКТС) (затверджена наказом НАДС № 219-20 від 25.11.2020 р.).
3. Підвищення кваліфікації фахівців Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області (Договір про надання послуг № 170 від 17.04.2020 р., Договір № 80 від 24.02.2021 р.).
4. Підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади категорії «В».
5. Підвищення кваліфікації фахівців гірничо-хімічної галузі України з питань гідротехнічного будівництва.
6. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників НУВГП згідно Положення (затверджено наказом НУВГП №135 від 01.03.2021 р.).
7. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників інших навчальних закладів.
Інститут постійно організовує разові курси підвищення кваліфікації фахівців різних підприємств, установ, організацій. Програми таких курсів розробляються за індивідуальною потребою замовника з урахуванням специфіки його діяльності.