ННІ ЕМ

     Збірник наукових праць "Стратегія і тактика державного управління" було засновано в 2013 році (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 20360-10160р від 11.10.2013 р.). Перший номер збірника вийшов у 2014 році.

     У виданні наведено результати наукових досліджень в галузі державного управління. Розглядаються проблеми розвитку системи державного регулювання економічних і соціальних процесів, і проблемні питання процесу децентралізації та місцевого самоврядування. Представлені в збірнику наукові роботи відображають сучасні підходи до підвищення ефективності та результативності функціонування системи державного управління та місцевого самоврядування і тенденції розвитку наукових досліджень в даній сфері.

     Видавцем журналу є Національний університет водного господарства та природокористування. Наукова та організаційна робота з підготовки випусків проводиться на кафедрі державного управління, документознавства та інформаційної діяльності. Основними авторами журналу є науковці інституту економіки та менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування. Крім цього, в журналі публікувалися статті вчених – економістів та фахівців з державного управління таких наукових центрів як Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Львів, Черкаси, Житомир.

     Іноземні автори представляють такі країни як Китай, Болгарія, Польща, Азербайджан, Грузія, Лівія, Союз Коморських островів. Матеріали призначені для науковців в сфері державного управління та економіки, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами державного управління, місцевого самоврядування, економічних проблем розвитку національної та світової економіки.

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ «СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

ПЕРЕЛІК РЕЦЕНЗЕНТІВ

Стратегія і тактика державного управління, випуск №1-2, 2020 р.

Стратегія і тактика державного управління, випуск №3-4, 2019 р.

Стратегія і тактика державного управління, спецвипуск №1-2, 2019 р.

Стратегія і тактика державного управління, випуск №1-2, 2018 р.

Стратегія і тактика державного управління, випуск №1-2, 2017 р.

Стратегія і тактика державного управління, випуск №1-2, 2016 р. 

Стратегія і тактика державного управління, випуск №1-2, 2015 р.

Стратегія і тактика державного управління, випуск №2, 2014 р.

Стратегія і тактика державного управління, випуск №1, 2014 р.