ННІ ЕМ

Кафедра Обліку і аудиту

Адреса:  м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, навчальний корпус №2, каб. 240, 241

  (0362) 26-95-53, вн. 8-84

  kaf-oa@nuwm.edu.ua

Назва дисципліниПрізвище, ім'я, по батькові викладачаРобоча
програма
Методичні вказівкиОпис дисциплін

ОПП "Облік і оподаткування" першого  (бакалаврського) рівня вищої освіти за спецальністю  071 "Облік і оподаткування"

Роль бухгалтера в бізнес середовищіОсадча Ольга Олексіївна
Бухгалтерський облік (загальна теорія)

Зінкевич Оксана Володимирівна

Бондарєва Тетяна Григорівна 
 Навчальний практикум з первинного обліку Осадча Ольга Олексіївна
Навчальна практика з організації первинного облікуПозняковська Наталія Миколаївна 

Аналітичне забезпечення фінансових рішень  Зінкевич Оксана Володимирівна

Навчальний практикум з оподаткування  Осадча Ольга Олексіївна  
Фінансовий облікПозняковська Наталія Миколаївна 
Облік і звітність  суб'єктів малого підприємництваЛевицька Світлана Олексіївна 

 Управлінський облік Павелко Ольга Віталіївна

 Фінансовий облік 2 Позняковська Наталія Миколаївна

Аналіз господарської діяльностіМіклуха Олеся ЛеонідівнаДержавний фінансовий контроль

Позняковська Наталія Миколаївна

Довгалець Юлія Валеріївна


Облік  за видами економічної діяльності  Зінкевич Оксана Володимирівна

 Облік у бюджетних установахДорошенко  Олена Олександрівна 
Бухгалтерський  фінансовий облік 

Позняковська Наталія Миколаївна  


 Навчальний практикум з аналізу господарської діяльності Міклуха Олеся Леонідівна  
Облік і звітність в оподаткуванніОсадча Ольга Олексіївна

Облік і звітність суб"єктів державного секторуДорошенко  Олена Олександрівна 


Автоматизація бізнес процесівСиротинська Алла Павлівна  
Звітність підприємствЛевицька Світлана Олексіївна

 Облік зовнішньо-економічної діяльності Левицька Світлана Олексіївна


Облік у банкахПавелко Ольга Віталіївна 

 

АудитАнтонюк Олена Ростиславівна 

Облік інвестиційПавелко Ольга Віталіївна

Облікова політика

Левицька Світлана Олексіївна 

Зубілевич Світлана Яківна 

 

Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні

Сиротинська Алла Павлівна 


Обліково-аналітичне забезпечення управління ризиками

Зубілевич Світлана Яківна 

Облікова політика (практичний тренінг)

Дорошенко  Олена Олександрівна

 
Аналіз діяльності суб"єктів державного сектору  Міклуха Олеся Леонідівна 

Міжнародні стандарти фінансової звітностіЗубілевич Світлана Яківна 


 Облік і звітність в банках Павелко Ольга Віталіївна 

 

 
 Кваліфікаційний екзамен за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування"

Позняковська Наталія Миколаївна

Міклуха Олеся Леонідівна

Левицька Світлана Олексіївна

Осадча Ольга Олексіївна 

  
Автоматизована обробка даних Сиротинська Алла Павлівна

ОПП "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спецальністю  071 "Облік і оподаткування"

Методологія наукових досліджень в обліку та оподаткуванні

Антонюк Олена Ростиславівна 

Бондарєва Тетяна Григорівна 

Бухгалтерський облік в управлінні Левицька Світлана Олексіївна 
Організація бухгалтерського облікуЗубілевич Світлана Яківна 

Стратегічний управлінський облікМіклуха Олеся Леонідівна 
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартамиЗубілевич Світлана Яківна 


Інтегрована звітністьЗубілевич Світлана Яківна

Аналіз фінансової безпеки Міклуха Олеся Леонідівна
Податкове плануванняОсадча Ольга Олексіївна   
Фінансовий контроль Антонюк Олена Ростиславівна 

Цихрові технології в управлінніДорошенко  Олена Олександрівна   

                      Для здобувачів вищої освіти галузі 07 "Управління та адміністрування"                                  та 05 "Соціальні та поведінкові науки"

Облік і оподаткування  в середовищі 1С: БухгалтеріяСиротинська Алла Павлівна
 Облік і аудитЗінкевич Оксана Володимирівна, Павелко Ольга Віталіївна

Облік і аудит управлінської діяльності

Осадча Ольга Олексіївна

Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті

Сиротинська Алла Павлівна

Облік і звітність підприємств

Зінкевич Оксана Володимирівна
Financial accountingОсадча Ольга Олексіївна 
  
Investment resources: classification, valuation, accountingЛевицька Світлана Олексіївна
Автоматизація управління торговим підприємством в системі 1С: Управління торговим підприємствомСиротинська Алла Павлівна 
Автоматизація кадрового обліку і звітності в системі 1С: Зарплата і управління персоналомСиротинська Алла Павлівна  
Автоматизація розрахунків з оплати праці в системі 1С: Зарплата і управління персоналомСиротинська Алла Павлівна 

Використання системи «1С: Бухгалтерія 8»Сиротинська Алла Павлівна 

Відповідальна за внесення інформації Кравчук Валентина                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Зміни від 10.03.2021 р.