ННІ ЕМ

Кафедра Фінансів та економічної безпеки

Адреса:  м. Рівне, вул. Приходька, 75, навчальний корпус №2, каб. 214, 216

  (0362) 23-51-69, вн. 8-64

  kaf-fep@nuwm.edu.ua

Назва дисципліниПрізвище, ім'я, по батькові викладачаРобоча
програма
Методичні вказівкиОпис дисциплін

Освітні компоненти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» ОР «Бакалавр»

Вступ до спеціальності

Скаковська Світлана Степанівна

Основи наукових досліджень

Ляхович Ольга Олександрівна

Інформаційні системи і технології у фінансах

Подлевський Андрій Анатолійович

Фінанси

Кондрацька Наталія Миколаївна 

Шило Жанна Степанівна

 

Фінанси підприємствШило Жанна Степанівна

Страхування Білоус Ніна Михайлівна

Податкова система Ковшун Наталія Едуардівна

 

 

Бюджетна система Ляхович Ольга Олександрівна

 

 

ІнвестуванняПодлевський Андрій Анатолійович

Фінансовий аналізМельник Лариса Михайлівна

Банківська система Мельник Леонід Васильович

Фінансовий ринок Кондрацька Наталія Миколаївна

 

Гроші і кредит Мельник Леонід Васильович

Кваліфікаційна робота бакалавра   

Освітні компоненти вільного вибору дисциплін ОР «Бакалавр»

Основи бізнесу Подлевський Андрій Анатолійович

Аналіз господарської діяльності Мельник Лариса Михайлівна

Ціноутворення Заячківська Оксана Василівна

Фінанси зовнішньоекономічної діяльностіЗаячківська Оксана Василівна

Казначейська справаФедина Катерина Миколаївна

Управління корпоративним капіталомКотик Ольга Василівна

 

Аналіз діяльності бюджетних установ Федина Катерина Миколаївна

 

Аналіз діяльності фінансово-кредитних установ

Мельник Леонід Васильович

Котик Ольга Василівна

Економіка України та її регіонівСкаковська Світлана Степанівна

    Освітні компоненти ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» ОР «Магістр»

Методологія наукових досліджень Ляхович Ольга Олександрівна

Фінансовий менеджмент Ляхович Ольга Олександрівна

Ринок фінансових послугКондрацька Наталія Миколаївна

Страховий менеджментБілоус Ніна Михайлівна

Фінансовий інжинірингКондрацька Наталія Миколаївна

 

 

 
Податковий менеджмент

Ковшун Наталія Едуардівна

Управління фінансовою санацією підприємства Мельник Лариса Михайлівна

Банківський менеджментМельник Леонід Васильович 

 

 

     Освітні компоненти вільного вибору дисциплін  ОР «Магістр»

Формування місцевих бюджетів

Мельник Лариса Михайлівна

Скаковська Світлана Степанівна

Цінні папери і біржова діяльністьЛяхович Ольга Олександрівна

Проектне фінансування

 Ковшун Наталія Едуардівна

Заячківська Оксана Василівна

Глобальна фінансова безпека

 Подлевський Андрій Анатолійович

  

Освітні компоненти ОПП «Управління фінансово-економічною безпекою» ОР «Магістр»

Методологія наукових дослідженьЛяхович Ольга Олександрівна

Фінансово-економічна діяльність субєктів господарювання Акімова Людмила Миколаївна

Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства Кондрацька Наталія Миколаївна

Організація та управління системою ФЕБ банків та фінансових установАкімова Людмила Миколаївна

Фінансовий менеджмент у сфері ФЕБМельник Леонід Васильович

Економічні ризики та фінансова санація на підприємстві Мельник Лариса Михайлівна

Система фінансово-економічного аналізу діяльності субєктів господарювання Мельник Лариса Михайлівна

Управління захистом комерційної таємниці на підприємтсві Білоус Ніна Михайлівна

Технологія діяльності аналітики та обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки Шило Жанна Степанівна

Податковий менеджмент Акімова Людмила Миколаївна

Управління ФЕБ проектівЗаячківська Оксана Василівна

Освітні компоненти ОР "Бакалавр" (для інших освітніх програм НУВГП)

Економіка і фінанси підприємств Шило Жанна Степанівна

Фінанси, гроші та кредитМельник Леонід Васильович

Банківська система Мельник Леонід Васильович  

 
Фінасово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз Подлевський Андрій Анатолійович   

Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання

 Шило Жанна Степанівна

Відповідальна особа за внесення інформації Тарасюк В.Д.                                                                                                                         Інформація станом на 19.02.2021 р.