ННІ БА

Науково-методична рада з якості навчально-наукового інституту будівництва та архітектури

 1. Макаренко Руслан Миколайович, директор навчально-наукового інституту будівництва та архітектури – голова ради.
2. Бабич Євгеній Михайлович, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд – заступник голови ради.
3. Филипчук Віктор Леонідович, завідувач кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності – заступник голови ради.
4. Михайлишин Ольга Леонідівна, завідувач кафедри архітектури та середовищного дизайну – заступник голови ради.
5. Подворний Андрій Володимирович, доцент кафедри мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки – секретар ради.
6. Житковський Вадим Володимирович, доцент кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства – член ради.
7. Караван Віктор Васильович, доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд – член ради.
8. Корнійчук Олександр Іванович, доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд, заступник директора інституту – член ради.
9. Кравченко Віталій Сергійович, доцент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки – член ради.
10. Кузло Микола Трохимович, завідувач кафедри автомобільних доріг основ і фундаментів – член ради.
11. Мартинов Сергій Юрійович, завідувач кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи – член ради.
12. Подолець Петро Михайлович, доцент кафедри основ архітектурного проектування, конструювання та графіки – член ради.
13. Потапчук Ірина Володимирівна, доцент кафедри архітектури та середовищного дизайну – член ради.
14. Ричков Петро Анатолійович, професор кафедри архітектури та середовищного дизайну – член ради.
15. Ромашко Василь Миколайович, завідувач кафедри основ архітектурного проектування, конструювання та графіки – член ради.
16. Ткачук Олександр Андрійович, завідувач кафедри міського будівництва і господарства – член ради.
17. Туровська Галина Іванівна, доцент кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності – член ради.
18. Шадура Віктор Опанасович, доцент кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи, заступник директора інституту, координатор з якості навчально-наукового інституту – член ради.
19. Шаталов Олександр Сергійович, доцент кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності – член ради.

20. Грицина Олександр Олексійович, доцент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки, заступник директора інституту - член ради.

Наказ про створення науково-методичної ради з якості навчально наукового інституту будівництва та архітектури      Цифровий репозиторій НУВГП
Тимчасове положення про науково-методичну раду з якості навчально-наукового інституту НУВГПЦифровий репозиторій НУВГП
План роботи науково-методичної ради з якості ННІБА на 2019-2020 навчальний рік 

 Документи відділу якості освіти НУВГП http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti  

Пропозиції та зауваження щодо освітнього процесу в рамках програм навчально-наукового інституту будівництва та архітектури можна подати за формою:

 Цифровий репозиторій НУВГП

https://docs.google.com/forms/d/17Llci8_EvkdP6LSaR2cnL8SKkcVwTlErbqDipfsk94k

Згідно з планом проведення засідань науково-методичної ради з якості ННІБА 2 березня відбулося обговорення  результатів анкетування здобувачів та випускників за освітньо-професійними програмами спеціальностей ННІБА. Завідувачі кафедр ННІБА розповіли про підсумки анкетування та про пропозиції підготовлені на засіданнях відповідних кафедр, які варто врахувати в навчальному процесі та при розробці навчальних планів. За підсумками засідання та проведеного голосування прийняли рішення, оформлені відповідним протоколом.

Секретар науково-методичної ради з якості ННІБА А.В. Подворний

Назва кафедриВитяг
Кафедра автомобільних доріг, основ та фундаментівЦифровий репозиторій НУВГП
Кафедра архітектури та середовищного дизайнуЦифровий репозиторій НУВГП
Кафедра водопостачання, водовідведення та бурової справи Цифровий репозиторій НУВГП
Кафедра міського будівництва та господарства Цифровий репозиторій НУВГП
Кафедра основ архітектурного проектування, конструювання та графіки Цифровий репозиторій НУВГП
Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності Цифровий репозиторій НУВГП
Кафедра промислового, цивільного будівництва та інженерних спорудЦифровий репозиторій НУВГП 
Кафедра теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки Цифровий репозиторій НУВГП
Кафедра технології будівельних виробів і матеріалознавства Цифровий репозиторій НУВГП
Кафедра мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механікиЦифровий репозиторій НУВГП 
Витяг з протоколу засідання науково-методичної ради з якості ННІБАЦифровий репозиторій НУВГП

 


Рада роботодавців навчально-наукового інституту будівництва та архітектури

Голова ради:

 • Голуб Олександр Вікторович, директор ПП Творчо-виробнича фірма «Тріада» (спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійна програма «Промислове і цивільне будівництво») – за згодою.

Члени ради:

 • Бабич Євгеній Михайлович, завідувач кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд (гарант освітньої програми «Будівництво та цивільна інженерія»).
 • Власюк Анатолій Миколайович,  виконавчий директор         
  ППФ «Торгбудсервіс» (спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійна програма «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів») – за згодою.
 • Грухаль Андрій Олександрович, головний інженер Рівненського обласного виробничо-комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» (спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійна програма «Теплогазопостачання і вентиляція») – за згодою.
 • Журбицький Андрій Вікторович, директор ТОВ А-2 (спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійна програма «Міське будівництво та господарство») – за згодою.
 • Карауш Андрій Петрович, директор Рівненського обласного виробничо-комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» (спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійна програма «Водопостачання та водовідведення») – за згодою.
 • Карпюк Роман Миколайович, директор ДП "Рівненський експертно-технічний центр Держпраці" (спеціальність «Цивільна безпека») – за згодою.
 • Козачок Микола Петрович, заступник начальника з експлуатаційного утримання доріг служби автомобільних доріг у Рівненській області (спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійна програма «Автомобільні дороги та аеродроми») – за згодою.
 • Котляров Дмитро Анатолійович, директор ТОВ "Майстерня МОСТ" (спеціальність «Архітектура та містобудування») – за згодою.
 • Макаренко Руслан Миколайович, директор інституту.
 • Мандзій Михайло Ярославович, генеральний директор ТзОВ «Волинська мостобудівельна компанія» (спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійна програма «Мости і транспортні    тунелі») – за згодою.
 • Марченко Олександр Сергійович, начальник будівельно-монтажної дільниці приватного підприємства «Укрбіотал-монтаж» (спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійна програма «Водопостачання та водовідведення») – за згодою.
 • Михайлишин Ольга Леонідівна, завідувач кафедри архітектури та середовищного дизайну (гарант освітньої програми «Архітектура та містобудування»).
 • Поліщук Олександр Валерійович, операційний директор ТОВ «Побі вотер Інжиніринг» (спеціальність «Біотехнології та біоінженерія») – за згодою.
 • Филипчук Віктор Леонідович, завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності (гарант освітньої програми «Цивільна безпека»).

Секретар ради:

 • Грицина Олександр Олексійович, заступник директора з профорієнтаційної та наукової роботи (гарант освітньої програми «Біотехнології та біоінженерія»).
Розпорядження про створення ради роботодавців навчально-наукового інституту будівництва та архітектури                   Цифровий репозиторій НУВГП
Протокол №1 ради роботодавців ННІБАЦифровий репозиторій НУВГП
План роботи ради роботодавців 

Вакансії для випускників http://nd.nuwm.edu.ua/ 

Рада молодих вчених ННІБА http://nuwm.edu.ua/rmv 

Наукова діяльність НУВГП http://nuwm.edu.ua/nds

 Аспірантура, докторантура та спеціалізовані вчені ради http://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/aspirantura-doktorantura-ta-specializovani-vcheni-radi