ННІ БА

Збори студентського наукового товариства ННІБА

Збори студентського наукового товариства ННІБА

11 листопада відбулися Збори студентського наукового товариства (СНТ) ННІБА. Основною метою якого є сприяння науковій діяльності, розвитку винахідницької, іншої творчої діяльності та організаційної активності студентів шляхом залучення її до наукової роботи.

Відповідно до порядку денного, студенти затвердили Положення про СНТ ННІБА, обрали Голову та Секретаря товариства, а також Голів секцій товариства.

Так, за рішенням зборів Головою СНТ ННІБА стала студентка 5 курсу Віра Ковальчук, а секретарем Марина Ковальчук.  Головою секції "Архітектура" студенти обрали Анну Лиса, секції "Будівництво та цивільна інженерія" Єгора Грицюка та секції "Цивільна безпека" Ірину Чернецьку.

Товариство сформувало план роботи на навчальний рік.

Бажаємо плідної праці і реалізації задуманого.

Заступник директора з наукової та профорієнтаційної роботи Олександр Грицина
назад