ННІ БА

Захист магістерських робіт спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція»

Захист магістерських робіт спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція»

24 лютого на кафедрі теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки відбувся захист магістерських робіт. Тематика робіт представлених до захисту була направлення на енерго- та ресурсозбереження, розроблення та апробацію систем теплогазопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря. Зокрема були представлені роботи щодо заходів з підвищення енергоефективності навчального корпусу №3 НУВГП, оцінка частки втрат тепла, що припадає на місця загального користування в багатоквартирних житлових будинках, особливості застосування зонних систем опалення в житлових будинках, енергоефективне теплозабезпечення цивільних об’єктів з утилізацією енергетичного потенціалу стічних вод, вибір енергоефективного джерела теплопостачання та інші.

Голова ЕК, директор технічний ПАТ "Рівнегаз" Олександр Васильович Ганжа позитивно оцінив роботу комісії. Одного здобувача було рекомендовано до встуту в аспірантуру. Щиро вітаємо випускників і бажаємо подальших професійних успіхів.

Кафедра теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки

   

   

   назад