ННІ БА

Захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього рівня магістра за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»

Захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього рівня магістра за спеціальністю 263 «Цивільна безпека»

Відбувся захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього рівня магістра за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» (спеціалізація «Охорона праці»)  студентами-магістрантами денної та заочної форм навчання.

Тематика робіт – покращення умов праці, підвищення рівня безпеки праці, удосконалення протипожежного захисту на підприємствах різного профілю.

Захист магістерських робіт відбувався у вигляді вільного обміну думками між здобувачами освіти і членами екзаменаційної комісії. Голова комісії – керівник експертно-технічного центру Держпраці Роман Миколайович Карпюк – в цілому позитивно оцінив рівень підготовки випускників і, водночас, поставив перед ними чимало завдань з подальшого професійного зростання.

Безпосередньо після захисту кваліфікаційних робіт за участю Р.М. Карпюка відбулося обговорення підсумків захисту і  намічено шляхи удосконалення підготовки фахівців в умовах концептуальних змін у підходах до виробничої безпеки та охорони праці.

Шість новоспечених магістрів, керівники їх кваліфікаційних робіт та голова екзаменаційної комісії сфотографувались на згадку.

Доцент кафедри ОП та БЖ Володимир Гнєушевназад