ННІ БА

Вступна кампанія 2019: Цивільна безпека (Охорона праці)

Вступна кампанія 2019: Цивільна безпека (Охорона праці)

 263 Цивільна безпека (спеціалізація  “Охорона праці») БАКАЛАВР

Випускова кафедра:

охорони праці і безпеки життєдіяльності

facebook.com/vstupai/

 ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • правові основи цивільної безпеки
 • розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
 • потенційно небезпечні виробничі технології та виробництва
 • виробнича санітарія та фізіологія праці
 • захист у надзвичайних ситуаціях
 • безпека експлуатації будівельних машин та обладнання
 • безпека експлуатації систем під тиском
 • природні небезпеки
 • основи пожежної безпеки
 • пожежна безпека виробництв
 • державне соціальне страхування на виробництві
 • профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань
 • наглядова діяльність в охороні праці
 • експертиза з охорони праці

ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ

Керувати:

 • службою охорони праці підприємств, організацій, установ усіх форм власності, органів місцевого самоврядування.

Аналізувати:

 • стан виробництва щодо умов праці на підприємствах, в організаціях, установах та їх відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Розробляти:

 • пропозиції, заходи, плани, щодо поліпшення умов праці, профілактики професійних захворювань і виробничого травматизму.

Організовувати:

 • впровадження системи управління охороною праці на підприємствах, в установах та організаціях.
 • забезпечення цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, а також реагування на надзвичайні ситуації та ліквідацію їх наслідків.

Забезпечувати:

 • інспекторські функції у сфері охорони праці, пожежної та техногенної безпеки на підприємствах, в організаціях і установах.

Контролювати:

 • стан охорони праці, виробничої санітарії, пожежної, промислової та електробезпеки підприємств, установ, організацій.

 ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ ПРАЦЮВАТИ:

інспектором з охорони праці, інженером з охорони праці, страховим експертом з охорони праці, експертом з умов праці, інженером з техногенно-екологічної безпеки ...

... в органах державного нагляду та контролю за станом охорони праці, пожежної та техногенної безпеки, в управліннях Фонду соціального страхування, у службах охорони праці всіх підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, органів місцевого самоврядування...

 ОТРИМУЄ ОСВІТНЮ КВАЛІФІКАЦІЮ: бакалавр з цивільної безпеки за спеціалізацією охорона праці.

 ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ: інспектор з охорони праці.

 ФОРМА НАВЧАННЯ: денна, заочна, заочно-дистанційна.

Прийом заяв і документівна рівня вищої освіти БАКАЛАВР спеціальностей ННІ будівництва та архітекутри: 191 Архітектура та містобудування, 192 Будівництво та цивільна інженерія та 263 Цивільна безпека (Охорона праці) здійснюється в 7 корпусі аудиторія 733 по вул. М. Карнаухова, 53а, а на рівень вищої освіти МАГІСТР в 6 корпусі в аудиторії 629 по вул. В. Чорновола, 49. Документи та строки прийому на сайті http://start.nuwm.edu.ua/назад