ННІ БА

Вступна кампанія 2019: Архітектура та містобудування

Вступна кампанія 2019: Архітектура та містобудування

191 Архітектура та містобудування (БАКАЛАВР)

Випускова кафедра:

архітектури та середовищного дизайну

https://www.facebook.com/kafarch

 ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • нарисна геометрія
 • будівельна фізика
 • архітектурне матеріалознавство
 • архітектурна графіка
 • архітектурне проектування
 • рисунок
 • живопис
 • скульптура
 • всесвітня історія архітектури
 • історія архітектури та містобудування України
 • типологія будівель та споруд
 • основи містобудування
 • ландшафтна архітектура
 • дизайн архітектурного середовища
 • архітектурна композиція
 • архітектурна колористика
 • основи реконструкції архітектурних об'єктів
 • архітектурне проектування з використанням ЕОМ

 ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ

Керувати:

 • управліннями головного архітектора міста, області;
 • будівельними та експлуатаційними організаціями, що виконують проектно-пошуковi роботи.

Аналізувати:

 • стан будівель та споруд (включаючи їх інтер’єри);
 • проекти планування об'єктів та забудови територій.

Розробляти:

 • ескізні пропозиції по проектуванню архітектурного середовища;
 • методики проектування об’єктів архітектури (екстер’єр, інтер’єр).

Організовувати:

 • трудову діяльність підрозділу, установи;
 • виконання архітектурних обмірів будівель та споруд.

Забезпечувати:

 • проведення натурного обстеження архітектурних об’єктів;
 • визначення задач i складання завдань на проведення проектно-дослідницьких робіт.

Контролювати:

 • якість виконання проектно-планувальних робіт.

ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ ПРАЦЮВАТИ:

архітектором, інженером в управліннях головного архітектора; архітектором в державних проектних та приватних фірмах i бюро; архітектором-дизайнером…

… в проектних інститутах, будівельних і експлуатаційних підприємствах та організаціях, спеціалізованих проектних фірмах, управліннях головного архітектора.

 ОТРИМУЄ КВАЛІФІКАЦІЮ: архітектор.

 ФОРМА НАВЧАННЯ: денна.

Прийом заяв і документівна рівня вищої освіти БАКАЛАВР спеціальностей ННІ будівництва та архітекутри: 191 Архітектура та містобудування, 192 Будівництво та цивільна інженерія та 263 Цивільна безпека (Охорона праці) здійснюється в 7 корпусі аудиторія 733 по вул. М. Карнаухова, 53а, а на рівень вищої освіти МАГІСТР в 6 корпусі в аудиторії 629 по вул. В. Чорновола, 49. Документи та строки прийому на сайті http://start.nuwm.edu.ua/назад