ННІ БА

Вступна кампанія 2017: Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)

Вступна кампанія 2017: Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)

Підготовка фахівців за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія в ННІБА здійснюється за такими спеціалізаціями:

 1. Промислове і цивільне будівництво.
 2. Міське будівництво та господарство.
 3. Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.
 4. Автомобільні дороги і аеродроми.
 5. Теплогазопостачання і вентиляція.
 6. Водопостачання та водовідведення.
 7. Мости і транспортні тунелі.

Кафедри ННІБА, що є випусковими за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія : промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд; теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки; автомобільних доріг, основ та фундаментів; міського будівництва та господарства; технології будівельних виробів та матеріалознавства; мостів і тунелів, опору матеріалів та будівельної механіки; водопостачання, водовідведення та бурової справи.

Спеціалізація Водопостачання та водовідведення (БАКАЛАВР)

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

 •       Інженерна гідравліка.
 •       Насосні і повітродувні станції.
 •       Бурова справа, в тому числі практикум.
 •       Водопостачання (системи подачі та розподілу води, водозабірні споруди, водоочисні споруди).
 •       Водовідведення (каналізаційні мережі і споруди, очищення стічних вод).
 •       Організація, планування та управління системами водопостачання і водовідведення.
 •       Основи геоінформатики систем водопостачання і водовідведення.
 •       Об'єктно-орієнтовне проектування у водопостачанні і водовідведенні.
 •       САПР систем водопостачання і водовідведення.
 • Якісні показники природних і стічних вод

 ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ

Керувати:

 • будівельним підрозділом, організацією, підприємством; управлінням комунального господарства.

Аналізувати:

 • технологічні процеси і режими;
 • міжцехові зв’язки, баланс реагентів, потужностей обладнання і технологічних ліній.

Розробляти:

 • технологіч­ні карти, технічну документацію;
 • виробничі плани, технологічні режими.

Організовувати:

 • роботу автоматизованих інформаційних систем, баз даних;
 • застосування прогресивних методів і технологій.

Забезпечувати:

 • керівництво трудовою діяльністю підрозділу;
 • прийняття рішень з питань корегування технологічних процесів, вдосконалення діючих технологій.

Контролювати:

 • технологічні операції та режими, дотримання правил охорони праці та техніки безпеки.

ВИПУСКНИК МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ

 • техніком-будівельником, проектувальником, лаборантом, техніком з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства, 
 • …в органах державної влади, управліннях водопровідно-каналізаційного господарства, будівельних організаціях та фірмах, промислових підприємствах.

ФОРМА НАВЧАННЯ: денна, заочна

Прийом заяв і документівна рівня вищої освіти БАКАЛАВР спеціальностей ННІ будівництва та архітекутри: 191 Архітектура та містобудування, 192 Будівництво та цивільна інженерія та 263 Цивільна безпека (Охорона праці) здійснюється в 7 корпусі аудиторія 733 по вул. М. Карнаухова, 53а, а на рівень вищої освіти МАГІСТР в 6 корпусі в аудиторії 626 по вул. В. Чорновола, 49. Документи та строки прийому на сайті http://start.nuwm.edu.ua/ назад