ННІ БА

Витяг з правил призначення стипендії

Витяг з правил призначення стипендії

Витяг з правил призначення стипендії

Призначення стипендії студентам бюджетної форми навчання відбувається за рейтингом, який обраховується за формулою:

Р = А + В,

де  Р – рейтинговий бал студента;

А – середній бал за навчання за 100 бальною шкалою (включаючи іспити, заліки, практики, курсові роботи та проекти, в тому числі вибіркові дисципліни);

      В – додаткові бали за участь у науковій,  науково-технічній діяльності, громадському та спортивному житті, що визначаються згідно додатку 3 Правил призначення і виплати стипендій студентам, асистентам-стажистам, аспірантам і докторантам НУВГП (уведених в дію наказом ректора №408 від 12.07.19 року)

При цьому В ≤ 0,1 * А , тобто складова успішності за навчання повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала (наприклад, бал успішності 80 балів, то додатковий бал максимально 8 балів).

Посилання на Правила тут

http://nuwm.edu.ua/stud-science/stypendia

Vutjag.pdf

 Відповідно до розпорядження директора ННІБА №10 від 03.09.2019 р. кожний студент, який хоче отримати додаткові бали, повинен написати відповідну заяву.

Форма заяви додається

До заяви додаються необхідні підтверджуючі документи (копії грамот, дипломів, сертифікатів, тощо).

Підтвердженням балів за участь у спортивному житті є подання витяг з протоколу засідання кафедри фізичної культури (стипендіальна комісія ННІБА лише перевіряє чи є прізвище студента у витязі).

Підтвердженням балів за активну участь у громадському житті є спільне подання голови студентської ради інституту (Войтюка Богдана), голови студентського профбюро інституту (Адамчук Катерини) та голови студентської ради гуртожитку №6 (Бармак Ольги). Додаткові бали за виконання обов’язків старости групи нараховуються, якщо до старости немає претензій у адміністрації інституту та студентського самоврядування (заяву писати обов’язково).

Заяви на додаткові бали необхідно особисто здати в деканат до 13 грудня 2019 року.

Dod_bal_2019.pdf

Заступник директора ННІБА Олександр Корнійчук

 назад