ННІ БА

Відбулася восьма міжнародна конференція "Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди"

Відбулася восьма міжнародна конференція "Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди"

13-16 жовтня 2014 року відбулася восьма міжнародна науково-технічна конференція "Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди", присвячена 50-ти річчю з дня заснування навчально-наукового інституту будівництва та архітектури.

 Конференція проходила за підтримки ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», Академія будівництва України, північно-західного територіального відділення АБУ.
Участь у конференції прийняло близько 60 вчених, аспірантів, працівників науково-дослідних та проектних та будівельних організацій з України, Білорусі, Польщі.
Загалом працювало 3 секції:
Будівельні конструкції: дослідження, проектування, запровадження;
Будівельні матеріали, їхні властивості та технології виготовлення;
Будівлі та споруди, реконструкція та підсилення.

 Загалом на секціях було заслухано близько 30 доповідей.
Представлені доповіді стосувалися запровадження нових матеріалів та схем, удосконалення існуючих та розробки нових методик розрахунку, дослідження роботи будівельних конструкцій, їх підсилення та інше.

 Всі доповіді викликали жваве обговорення в аудиторії, що говорить про інтерес та актуальність робіт.

Доцент кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд
Андрій Григорчукназад