ННІ БА

Вчений зі світовим ім'ям

Вчений зі світовим ім'ям

До 75-річчя Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук,
професора Дворкіна Л.Й.


11 січня 2015р. виповнюється 75 років відомому вченому в галузі будівельного матеріалознавства Дворкіну Леоніду Йосиповичу.

Проф. Дворкін Л.Й. закінчив у 1962р. Білоруський політехнічний інститут, працював з 1962 по 1967р. в Сибірському НДІ цементної промисловості (м. Красноярськ) науковим співробітником, заст. директора з наукової частини. З 1967р. працює в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне), де з 1985р. організовує та керує кафедрою технології будівельних виробів та матеріалознавства.
Основні науково-технічні розробки проф. Дворкіна Л.Й. присвячені проблемам вдосконалення технології і властивостей в'яжучих і бетонів, зниження ресурсоємності при їх виробництві, розробці методології багатопараметричного проектування складів бетону різних видів з комплексом необхідних властивостей, розробці ефективних напрямків застосування промислових відходів у виробництві будівельних матеріалів і виробів.
Нові науково-технічні рішення, що запропоновані Леонідом Йосиповичем у співавторстві з його учнями, захищені більше 100 авторськими свідоцтвами і патентами.
Ряд ефективних розробок, які запропоновані проф. Дворкіним Л.Й. і під його керівництвом, впроваджені на багатьох будівельних об'єктах і, зокрема, при будівництві Київської та Дністровської ГАЕС, Трипільської ГРЕС, Рівненської, Хмельницької АЕС, інших об'єктів гідротехнічного і енергетичного будівництва, заводах залізобетонних виробів і т.д. Ці розробки і, зокрема, методи проектування оптимальних складів бетонів увійшли в інструктивно-нормативну літературу, довідники та посібники.

Проф. Дворкін Л.Й. є провідним автором комплексу оригінальних довідників для інженерно-технічних працівників і робітників будівельної галузі, зокрема, широкий попит мають довідники з будівельного матеріалознавства, матеріалів та виробів для меліоративного і сільського будівництва, з опоряджувальних матеріалів, матеріалів із застосуванням відходів промисловості, практичного бетонознавства. Дворкін Л.Й. також брав участь у підготовці ряду галузевих методичних матеріалів та рекомендацій. Ним особисто і в співавторстві підготовлено 35 монографій та довідників з актуальних проблем технології в'яжучих, бетонів та інших будівельних матеріалів, опубліковано в Україні та багатьох країнах світу більше 900 статей і доповідей з актуальних питань будівельного матеріалознавства.

Леонід Йосипович є провідним співавтором трьох англомовних монографій, опублікованих в США, та широко відомих спеціалістам у багатьох країнах світу.
Починаючи з 2002р., Дворкін Л.Й. щорічно проводить всеукраїнський науково-практичний семінар для працівників будівельних організацій і підприємств з питань підвищення якості, зниження ресурсоємності, поліпшення властивостей бетонів і розчинів.
Проф. Дворкін підготував 20 кандидатів наук зі спеціальності "будівельні матеріали та вироби". За майже 50 років науково-педагогічної діяльності їм прийнято участь у підготовці більш ніж 1000 спеціалістів-будівельників і технологів, які успішно працюють в будівельному комплексі України та за ії межами.
Велику увагу Дворкін Л.Й. приділяє підготовці навчальної літератури для студентів вищих навчальних закладів. Ним особисто і в співавторстві підготовлено 49 підручників та посібників, які користуються широкою популярністю як в Україні, так і в інших країнах.
Леонід Йосипович - провідний співавтор таких відомих книг, виданих за останні роки як "Будівельне матеріалознавство", Дніпропетровськ, 2004; "Будівельні матеріали з відходів промисловості", Ростов-на-Дону, 2007; "Основи бетонознавства", С- Петербург, 2006 (Київ, 2007); "Практичне бетонознавство в питаннях і відповідях", С-Петербург, 2008; "Бетони і будівельні розчини", Київ, 2008; "Використання техногенних продуктів у будівництві", Рівне, 2009; "Мінеральні в'яжучі матеріали", Москва, 2012; "Спеціальні бетони", Москва, 2013; "Будівельне матеріалознавство", Москва, 2013; "Випробування бетонів і розчинів", Київ-Москва, 2014.

Проф. Дворкін Л.Й. – почесний професор НУВГП, дійсний член Академії будівництва України, лауреат премії ім. академіка М.С.Буднікова. Він неодноразово нагороджувався почесними Знаками і грамотами Міністерства освіти та науки України, обласної адміністрації, обласної та міської рад.
Леонід Йосипович Дворкін продовжує активно працювати над вирішенням нових актуальних задач наукового та науково-методичного характеру.

Бажаємо йому нових великих творчих успіхів!


Директор Навчально-наукового інституту будівництва та архітектури
Р.М.Макаренко

Колектив кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства НУВГПназад