ННІ БА

Стан та перспективу розвитку систем теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки

Стан та перспективу розвитку систем теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки

14 травня 2019 р. на кафедрі теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки (ТГВ та СТ), ННІБА, відбулась науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Будівництво, архітектура та безпека життя", секція “Стан та перспективу розвитку систем теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки”.

В роботі конференції взяли участь студенти 3-го, 4-го і 5-го курсів навчання спеціалізації «Теплогазопостачання та вентиляція» та аспіранти кафедри ТГВ та СТ. Під час доповідей були висвітлені питання модернізації існуючих систем та проектування сучасних систем опалення і вентиляції, енергоефективних технологій та відновлюваних джерел енергії в системах гарячого водопостачання, опалення та вентиляції. Після виступу доповідачів журі з викладачів кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки обрало переможців. Ними стали:

1-ше місце – студентка групи ТГВ-42інт ННІБА Переходько С.С. з доповіддю «Особливості аєродинамічного розрахунку вентиляційних систем у комп’ютерній програмі MagiCAD», науковий керівник – доц. Проценко С.Б..

2-ге місце – студент  групи  ТГВ-51 ННІБА Сутулець О.В. з доповіддю «Порівняння систем панельно-променевого опалення", науковий керівник – доц. Новицька О.С.

3-тє місце – студент групи ТГВ-51м ННІБА Люшин О.О. з доповіддю «Аерогель – новий теплоізоляційний матеріал», науковий керівник – доц. Проценко С.Б.

Переможці та всі учасники конференції були нагороджені подарунками від спонсорів та сучасною навчально-довідковою літературою.

Тези доповідей студентів, були рекомендовані до опублікування в студентському науковому збірнику НУВГП. Студентам, які представили доповіді за результатами досліджень, слід покласти матеріали досліджень та отримані результати в основу при виконанні курсових і магістерських робіт.

доцент кафедри ТГВ та СТ Ольга Новицьканазад