ННІ БА

Призначення стипендії за результатами зимової екзаменаційної сесії 2018-2019 навчального року

Призначення стипендії  за результатами зимової екзаменаційної сесії 2018-2019 навчального року

Призначення стипендії  за результатами зимової екзаменаційної сесії 2018-2019 навчального року

Призначення стипендії студентам бюджетної форми навчання

відбувається за рейтингом, який обраховується за формулою:

Р = 0,9 * Н + Д,

де  Р – рейтинговий бал студента;

Н – середній бал за навчання за 100 бальною шкалою (включаючи іспити, заліки, практики, курсові роботи та проекти);

Д – додаткові бали1 за участь у науковому, громадському, спортивному житті інституту та університету (максимум 10 балів), визначаються згідно додатку 3 Положення про порядок призначення й виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам НУВГП:

  • досягнення за участь у спортивному житті стипендіальна комісія ННІБА буде враховувати за поданням кафедри фізичного виховання (службова записка за підписом завідуючого кафедрою Зубрицького Богдана Дмитровича);
  • досягнення за участь у громадському житті - за спільним поданням голови студентського ради інституту (Стрілецького Павла), голови студентського профбюро інституту (Некоза Ярослава) та голови студентської ради гуртожитку №6 (Будяковського Богдана), додаткові бали за виконання обов‘язків старости групи враховуються автоматичного (згідно списку старост, який оновлюється кожен семестр),  якщо до старост немає претензій у адміністрації інституту;
  • для врахування досягнень студента у науковій роботі він пише заяву2 на ім’я директора інституту, в якій перераховує свої досягнення за відповідний семестр, а до заяви додає необхідні підтверджуючі документи (копії грамот, дипломів, сертифікатів, тощо), заяву необхідно здати в деканат денної форми навчання (ауд. 620а) до 26 грудня 2018 р.

 1 - додаткові бали зараховуються за роботу, яка було проведена протягом поточного семестру

2 - форма заяви розміщена нижче

Pologennja_pro_stud_NUWEE.pdf

Tabl_Dod.docx

Zajava_Dod.docназад