ННІ БА

Презентація 25 випуска збірника наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди»

Презентація 25 випуска збірника наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди»

25-й випуск збірника, який виходить під егідою Національного університету водного господарства та природокористування, Академії будівництва України та Південно-Західного відділення АБУ,  присвячений 75-річчю відомого вченого і педагога Євгенія Бабича - завідувача кафедри інженерних конструкцій НУВГП, професора,  доктора технічних наук, заслуженого працівника народної освіти, голови правління Північно-Західного територіального відділення Академії будівництва України.

Є. М. Бабич — засновник та керівник наукової школи «Теорія міцності, деформативності та тріщиностійкості бетонних і залізобетонних конструкцій з урахуванням передісторій та характеру навантажень», є й організатором та науковим редактором збірника.

У виданні, призначеному для наукових працівників, спеціалістів проектних організацій і виробничих підприємств будівельної галузі, докторантів, аспірантів та студентів навчальних закладів будівельного напряму, наведені нові результати фундаментальних та прикладних досліджень в області будівельних матеріалів та технологій їхнього виготовлення, теорії опору елементів будівельних конструкцій зовнішнім впливам, методи їхнього розрахунку, висвітлені питання розрахунків та підсилення будівельних конструкцій, будівель і споруд.

Професор Є. Бабич розповів присутнім на презентації науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, виробничникам будівельної галузі про непростий шлях розвитку і становлення збірника наукових праць, який починався як збірник тез доповідей, а зараз є фаховим виданням галузі, занесеним до реферативної бази «Україніки наукової».

Про використання матеріалів збірника наукових праць у навчальному процесі, у проектуванні та будівництві, його значення для розвитку будівельної науки й галузі говорили перший проректор університету Світлана Левицька, директор Наукової бібліотеки Алла Крива, професори Леонід Дворкін, Григорій Масюк, Олександр Ткачук, представник фірми, яка займається проектуванням для будівництва Олександр Голуб та інші.

Чимало теплих слів прозвучало й на адресу самого Євгенія Михайловича — і від колег по рідному університету, і у вітаннях від представників навчальних закладів та виробничих організацій з усіх куточків України, які відзначали подвижницьку працю вченого в ім’я науки та будівельної галузі.

Учасники презентації також ознайомилися з виставкою усіх 25-ти випусків збірника, які знаходяться у Науковій бібліотеці НУВГПназад