ННІ БА

Практична підготовка студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» з бурової справи

Практична підготовка студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» з бурової справи

В лютому місяці 2020 року студенти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водопостачання і водовідведення» першого (баклаврського) рівня підготовки практично вивчали обладнання та технологію буріння свердловин для будівництва свердловин з метою водопостачання об’єктів (населених пунктів і промислових підприємств) питною водою.

Програма практичної підготовки передбачала 36 годин практичних і лабораторних занять, які проводились в базовому буровому павільйоні кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи. Передбачено було і проведення виробничої екскурсії на об’єкт (підприємство ТЗОВ «Свердловина» по вул.Курчатова, 60), що є базою для розміщення бурової техніки та інструмента, а також на буровий майданчик, де проводиться буріння свердловин у виробничих умовах. Програма практичної підготовки передбачала також вивчення у лабораторних умовах методу ситового аналізу для встановлення гранулометричного складу водоносної породи і дослідження з вибором необхідної конструкції робочої поверхні фільтра водозабірної свердловини (лабораторна робота №1), вивчення конструкції фільтрової колони свердловини на макеті та конструювання робочої її поверхні (лабораторна робота №2).

Перед початком практичних і лабораторних занять студенти пройшли первинний інструктаж з охорони праці під час проведення занять та цільовий інструктаж при проведенні виробничої екскурсії.

У приміщеннях бурового павільйону кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи студенти на практиці вивчали наявне бурове обладнання та установки для буріння ударно-канатним, обертовими методами, основний технологічний, допоміжний і аварійний інструмент, а також технологію його вибору для конкретних умов буріння та способи його монтажу-демонтажу, технологію монтажу встановлення фільтрової колони та її встановлення у свердловину.

Під час виробничої екскурсії на базовий майданчик ТЗОВ «Свердловина» студенти ознайомились з наявною у підприємства буровою технікою для обертальних методів буріння (роторне, колонкове, шнекове) та комбінованого (ударно-канатного, колонкового і шнекового) буріння свердловин і вібраційного зондування для геологічної розвідки в будівництві. Крім того, вони на практиці ознайомились з технологію буріння вище зазначеними методами, буровим інструментом та безпечним його використанням під час буріння, ознайомились з умовами праці, охороною праці буровиків підприємства. Буровий майстер ТЗОВ «Свердловина» Карпінський О., що здобув ступінь магістра на кафедрі водопостачання, водовідведення та бурової справи НУВГП керує процесом буріння під час виробничої екскурсії та пояснює студентам основні важливі моменти його технології.

 

Фото1…2. Буровий інструмент є важливим фактором якісного буріння та безпечних умов праці. Але робота з ним не для слабкодухих і слабосилих! Робота з ним вимагає достатньої фізичної підготовки, в тому числі якісного і щоденного заняття спортом під час навчання в університеті.

Фото 3. Студенти Лісовець Н. і Мінченко К.  вивчають устрій бурового насоса установки роторного буріння з прямою промивкою УРБ-2а на виробничій екскурсії.

 

Фото 4 Ознайомлення із технологією розбурювання породи шнековим способом. Фото 5 Підйом заповненої буровим шламом желонки при ударно-канатному бурінні.

 

Фото6..7 Процес колонкового буріння та вібраційного буріння агрегатом АВБ-2М продемонстровано студентам під час екскурсії на буровому майданчику (реконструкція стадіону «Авангард»). Трава для лютого місяця 2020 року цілком нормальне явище!

Фото 8…9. Студенти знайомляться з буровим обладнанням і інструментом на стендах бурового павільйону кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи

Фото 10..11 Вивчення бурового інструменту для буріння свердловин, які розміщені в буровому павільйоні кафедри водопостачання водовідведення та бурової справи.

Студенти 3-го курсу  були задоволені отриманими знаннями під час практичної підготовки з дисципліни «Бурова справа, в.т.ч. практикум» і продовжують її вивчення з 24 лютого 2020 року в аудиторіях під час лекційних і практичних занять та в процесі виконання курсової роботи за індивідуальними завданнями.

Кафедра водопостачання, водовідведення та бурової справиназад