ННІ БА

Попередній захист дисертаційної роботи

Попередній захист дисертаційної роботи

17 травня 2013 року на кафедрі опору матеріалів, теоретичної та будівельної механіки відбувся розширений науковий семінар кафедри з попереднього захисту старшим викладачем Тинчуком Сергієм Олександровичем дисертаційної роботи на тему "Деформування багатошарових плит на жорсткій основі та дослідження впливу дефектів у плиті" на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю "Будівельна механіка". Дисертація виконувалась під науковим керівництвом доцента, к.т.н. Гуртового О.Г.

Засідання відбулось під головуванням завідувача кафедри, професора, д.т.н. Трача В.М. на якому були присутні всі 10 викладачів кафедри, три аспіранти та запрошені: професор, д.т.н. Бабич Є.М., професор, д.т.н. Власюк А.П., професор, д.т.н. Кундрат М.М.

Було заслухано доповідь Тинчука С.О. за результатами дисертаційних досліджень, поставлено ряд запитань на які доповідач дав повні та вичерпні відповіді.

Виступили рецензенти дисертаційної роботи – доц. Андрушков В.І. та доц. Подворний А.В., а також науковий керівник доц. Гуртовий О.Г.

Активну участь в обговоренні взяли проф. Власюк А.П., проф. Трач В.М., доц. Щурик В.О. Під час обговорення було наголошено на новизні та актуальності проведених досліджень, відмічено наявність значної кількості публікацій за темою досліджень та достатню апробацію результатів досліджень на конференціях різних рівнів. Були висловлені деякі зауваження до роботи.

За результатами засідання було ухвалено рекомендувати дисертацію для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду.назад