ННІ БА

"NUWEE OPEN" в Мирогощанському аграрному коледжі

"NUWEE OPEN" в Мирогощанському аграрному коледжі

10 жовтня викладачі кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки Марія Бляшина та Інна Чабан в рамках заходів "NUWEE OPEN"провели відрите заняття для студентів Мирогощанського аграрного коледжу. До уваги студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" (Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання) була представлена доповідь, в якій були розкриті питання перспектив будівельної галузі України, шляхи розвитку нафтогазового комплексу України, наукові та освітні напрацювання викладачів НУВГП. З метою продовження розвитку особистості студентів їх запросили продовжити навчання в НУВГП.

ННІБА - твій пріоритет №1

ст. викладач кафедри ТГВ та СТ Марія Бляшина, Інна Чабанназад