ННІ БА

Навчальний посібник професора Гомона С.С. «Конструкції із дерева та пластмас»

Навчальний посібник професора Гомона С.С. «Конструкції із дерева та пластмас»

Вийшов з друку навчальний посібник професора кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд Гомона С.С. під назвою «Конструкції із дерева та пластмас», який отримав гриф «Рекомендовано вченою радою НУВГП».

У посібнику наведено основні положення з розрахунку та конструювання елементів з деревини та пластмас, а також їх з‘єднань. З кожної теми подано типові приклади та наведено задачі для самостійного вирішення. Навчальний посібник призначено для проведення практичних занять, виконання розрахунково-графічних та курсових робіт, а також для розробки конструктивної частини дипломних проектів та магістерських робіт студентами, які навчаються за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія».

Слід відмітити, що це перший в Україні підручник, який ґрунтується на нових нормативних документах в галузі розрахунку конструкції із дерева та пластмас: ДБН В.2.6-161:2010 «Конструкції будинків і споруд. Дерев'яні конструкції» та ДСТУ-Н Б В.2.6-184:2012 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції із цільної і клеєної деревини. Настанова з проектування». Заступник директора з навчально-виховної роботи О.І. Корнійчукназад